Inbjudan till föreläsning och frågestund kring NPF

RF-SISU Jämtland-Härjedalen och Parasport Jämtland-Härjedalen bjuder in till föreläsning och frågestund kring NPF med Jacqueline Treschow från Riksförbundet Attention den 16 februari 2023 kl. 18-20, Plats: Bräcke Folkets Hus och Digitalt.

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Det finns många olika idéer och åsikter om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär och hur man ”ska” vara om man har NPF. Det bidrar lätt till stereotyper och myter som inte alltid stämmer för personer som lever med NPF

För att kunna göra bra anpassningar krävs gedigen kunskap om vad NPF är. Kunskap som gör det möjligt att lyfta styrkorna hos varje individ istället för att låta svårigheterna lägga onödiga hinder.

Föreläsare
Jacqueline Treschow är utbildad beteendevetare och har mångårig erfarenhet av att arbeta inom socialpsykiatrin och Riksförbundet Attention med barn, unga och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. Det finns många olika idéer och åsikter om vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) innebär och hur man ”ska” vara om man har NPF. Det bidrar lätt till stereotyper och myter som inte alltid stämmer för personer som lever med NPF

Till föreläsningen hör också utbildningsmaterial att jobba vidare med på hemmaplan/i föreningen samt praktiska & konkreta tips som exempelvis:

  • Information och kommunikation – Inför träningar, matcher och träningsläger - bildstöd, checklista, tydliggörande information, anhöriga
  • Koncentration, impulsivitet och uppmärksamhet – Tex Hur, var och när har vi genomgångar - sensoriska hjälpmedel, tidshjälpmedel, förväntade beteenden
  • Relationsskapande – Relation mellan tränare och i gruppen - NPF-kunskap, sociala regler, förväntade beteenden
  • Problemskapande beteende - lågaffektivt bemötande, regler, good enough

Målgrupp
För dig som är styrelseledamot, tränare, ledare eller förälder.

Inbjudan PDF Pdf, 285 kB.

Anmäl dig här senast den 16 februari 2023.

Ev. Frågor kontakta:
Ulrika Hermansson,
RF-SISU Jämtland-Härjedalen
Ulrika.hermansson@rfsisu.se

Varmt välkomna!


Sidan publicerades: 23 januari 2023