Träna barn och ungdomar med ADHD, Autism/Asperger och andra diagnoser

– Attention och SISU Idrottsutbildarna

Sidan uppdaterades: 11 augusti 2023

I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Det som är bra för barn med NPF är bra för alla – så dela gärna det här materialet med andra som kan ha nytta av det!

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF (sisuforlag.se)

Sidan publicerades: 2 november 2022