#skippaattityden

Sidan uppdaterades: 11 augusti 2023

#skippaattityden är ett material för dig som vill jobba med den värdegrund och kultur ni vill ha i träningsgruppen. Materialet är uppdelat i fyra delar som kan köras var för sig eller två delar åt gången. Under del fyra skapar ni tillsammans en sammanställning över vad som gäller i just ert lag, spara den och återkoppla med jämna mellanrum tillsammans i träningsgruppen.

Anpassa för äldre och yngre deltagare

När du handleder grupper är det viktigt att du som ambassadör tänker på att varje grupp är unik. Du använder dig av samma upplägg, men åldersskillnaden kommer att vara stor mellan grupperna som använder materialet. Därför är det viktigt att du anpassar ditt ledarskap efter den grupp du möter vid varje enskilt tillfälle. I grupper med yngre deltagare kan det ofta krävas att du driver samtalet lite mer än i grupper med äldre deltagare.

Skapa trygghet

Utbildningen grundar sig inte på att du som ledare ska kunna besvara alla frågor. Din viktigaste uppgift är att kunna leda samtalet vidare genom att ställa frågor. Barn och ungdomar är väldigt bra på att snabbt läsa av dig, så det är viktigt att du som handleder en grupp ger ett tryggt intryck och fångar deras intresse.

Kom ihåg att registrera era viktiga utbildningstillfällen som lärgrupper (manual finns här Pdf, 501 kB.).

Del 1.pdf Pdf, 83 kB.

Del 2.pdf Pdf, 151 kB.

Del 3.pdf Pdf, 136 kB.

Del 4.pdf Pdf, 136 kB.

Team-affisch del 4.pdf Pdf, 94 kB.

Pausövningar.pdf Pdf, 155 kB.

Sidan publicerades: 2 november 2022