Genomföra digital folkbildning och utbildning

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

När det inte är möjligt att fysiskt befinna sig på samma plats går det att mötas och delta i utbildningar digitalt. Här har vi samlat verktyg och inspiration för hur vi kan möta er och hur ni i er förening kan möta varandra i digital form. Digitaliserad folkbildning och utbildning helt enkelt.

Det fysiska rummet ska inte få begränsa möjligheten att delta i utbildningar eller i de goda samtal som förs inom idrotten. De digitala verktygen ger oss möjlighet att öka flexibiliteten kring hur vi möts och kan användas på flera olika sätt kopplat till lärande: för förberedelser, under själva lärandetillfället och/eller för reflektion. Här har vi samlat tips på verktyg som kan användas för att möjliggöra olika former av digital möten, samtal och utbildningar. Vi beskriver också närmare hur våra verksamhetsformer kan genomföras digitalt.

Verktyg och checklistor för digitala möten och utbildningar

På vår samlingssida för digitalt stöd har vi samlat tips och instruktioner för olika verktyg som går att använda för att genomföra större och mindre möten, samtal och utbildning digitalt. Där har vi även samlat checklistor som också kan vara ett bra stöd för din förening.

Gå till vår samlingssida för vårt digitala stöd till idrottsföreningar och idrottsförbund.

Våra verksamhetsformer i digital form

Vi möts utan att träffas! Här några exempel på hur vi kan jobba med digitala lösningar.

Föreningsbesöket – vi möter dig gärna digitalt

Precis som att vi i vanliga fall vill träffa din förening på er hemmaplan gör vi det också gärna digitalt. Genom ett digitalt samtalsverktyg som passar er kopplar vi helt enkelt upp oss och möter er precis som vanligt. Det kan självklart också vara så enkelt som ett telefonsamtal. För att boka ett föreningsbesök, digitalt eller fysiskt, kontaktar du din förenings idrottskonsulent.

Lärgrupp – vi hjälper er att mötas och samtala digitalt

En digital lärgrupp bygger, precis som den fysiska, på att en mindre grupp människor regelbundet träffas för att samtala om ett visst ämne. Digitala verktyg kan användas på olika sätt: för förberedelser, under själva samtalet eller för reflektion. Det viktigaste är att alla deltagare har tillgång till verktyget och kan delta fullt ut. Som vanligt, är det också viktigt att det finns en samtalsledare som kan guida, ge instruktioner och säkerställer att alla inkluderas.

Läs mer på vår webbplats om hur din förening kommer igång med digitala lärgrupper.

Processarbete – vi driver gärna utvecklingsfrågor i processform

Genom ett processarbete kan din förening kraftsamla för att utvecklas mot ett bestämt mål. Våra kompetenta processledare leder gärna arbetet, och det är fullt möjligt att göra genomföra även processer digitalt. Här ställs dock lite högre krav på verktyget så att våra processledare på ett bra sätt kan ta arbetet framåt tillsammans med deltagarna. För processarbeten rekommenderar vi verktyg som kan bryta upp diskussionen i mindre grupper. Läs mer om digitala verktyg här. För att få veta mer om processarbete, kontakta föreningens idrottskonsulent.

Kurser och föreläsningar

Vi erbjuder kurser och utbildningar som även går att ta del av digitalt. Vissa löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle. Alla våra aktuella kurser och utbildningar hittar du i vår utbildningsguide. I informationen för respektive kurs eller föreläsning ser du om den går att ta del av digitalt.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar. Visst går även dessa att göra digitalt! Alla former av kulturinslag som finns digitalt kan du använda för lärande i din förening.

Sidan publicerades: 2 november 2022