Föreningsbesöket – starten på samverkan med oss

Sidan uppdaterades: 14 februari 2024

Vare sig ni vill skapa engagemang, få fler ledare, jobba med styrelseutveckling – eller något helt annat – så är föreningsbesöket en bra start. Det är där samverkan med oss tar sin början. Vi kommer till er, utan kostnad, för att göra en plan utifrån era behov.

Folkbildningen sker i det goda samtalet, på hemmaplan, där möjligheten finns för alla föreningens medlemmar att delta. Varje idrottsförening i Halland har en idrottskonsulent knuten till sig som kan hjälpa just er att komma igång med folkbildning och utbildning för att stärka er verksamhet utifrån era behov.

Vi besöker er

Våra idrottskonsulenter besöker er för att vara ett stöd i ert föreningsutvecklings- och folkbildningsarbete. Tillsammans med föreningen genomför vi en nulägesanalys och planerar folkbildningsverksamheten i föreningen.

Föreningsbesöket är ett bra tillfälle att lyssna av föreningen, se som är på gång, bli insatt i aktuella frågor och utifrån det beskriva hur vi kan vara med och stödja det arbetet.

– Jag upplever att det många gånger kan vara bra att få input från någon som står lite utanför men som ändå vill föreningens bästa. Någon som ställer de lite större frågorna, de man kanske inte alltid tänkt på själv, menar Katharina Nilsson, idrottskonsulent RF-SISU Halland.

Föreningens behov styr

Föreningsbesöket kan på många sätt bli föreningens nystart på året. Ett besök då man rätar ut frågetecken, kollar nuläge och drar upp planer för året som kommer. Exakt hur man formar ett föreningsbesök beror förstås på många olika faktorer. Föreningens storlek, hur mycket föreningen brukar samarbete med RF-SISU Halland och vilka utmaningar som just det året finns på kartan. Vissa föreningar har bara ett besök per år medan andra brukar planera in flera träffar med karaktären av föreningsbesök.

Antalet föreningsbesök varierar stort från enstaka till flera kontakter per år. Allt utifrån föreningens behov och önskemål.

Struktur för året

Oavsett antal besök per år brukar idrottskonsulenterna tillsammans med föreningen försöka skapa en struktur för resten av året under första träffen. Man kanske drar upp riktlinjerna för vilka utbildningar man behöver genomföra under året, hur folkbildningen ska se ut och fördelas samtidigt som man pratar om och planerar för andra eventuella punktinsatser som ska genomföras.

– Ibland kan det också bli så att vi genom att finnas till hands och ställa frågor kan hjälpa till och avdramatisera en del frågor. Det kan handla om att föreningen ger uttryck för att man behöver kommunicera en viktig fråga med en viss föräldragrupp eller att man inte vet hur man ska få råd att genomföra en viss utbildning. När sådana frågor dyker upp kan vi ju ofta hjälpa till, säger Katharina Nilsson.

Oavsett hur mycket samverkan föreningen brukar ha tillsammans med RF-SISU Halland är det alltid föreningens behov som styr vad som ska göras och i vilken omfattning. Båda två poängterar att det kan hända saker i föreningen under ett år. Saker som gör att man kanske måste justera planen på ett eller annat sätt.

– Vi kommer aldrig med färdiga lösningar. Allt vi gör styrs utifrån föreningens behov, avslutar Katharina Nilsson.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!