Från besiktningsprotokoll till förbättringar: Sunvära SKs anläggningsresa

I oktober 2016 var RF-SISU Hallands besiktningsman Dan Gustafsson ute hos Sunvära SK för att besiktiga föreningens klubbstuga. I besiktningsprotokollet fanns anmärkningar så som eftersatt målning, rötskador, otäta fogar i duschrum och bristande ventilation. Nu är Dan åter igen på plats hos Sunvära SK för att följa upp besiktningen och guida föreningen vidare i arbetet med sin anläggning.

Sidan uppdaterades: 1 juli 2024

Sedan Dans besiktning har det hänt en hel del i föreningens klubbstuga och kringliggande byggnader. Med besiktningsprotokollet som underlag har föreningen ansökt om olika ekonomiska bidrag för att kunna åtgärda en del av anmärkningarna i protokollet. Bland annat fick föreningen Anläggningsstöd från RF-SISU Halland för att kunna byta golv i omklädningsrummen, uppdatera ventilationen, byta till LED-belysning samt handikappanpassa entrén och en toalett i klubbstugan.

- Sunvära SK har använt besiktningsprotokollet som det är tänkt, berättar Dan.

Dan har under sina uppföljningar märkt att de föreningar som använt besiktningsprotokol­let som ett underlag och lyft upp anläggningsfrågan på en organisatorisk nivå har fått väldigt bra resultat. Att använda protokollet för att ansöka om bidrag är enligt Dan ett vinnande koncept då det blir väldigt konkret vilka behov som finns.

- Det finns föreningar som är jätteduktiga på att utbilda inom sin idrott, men deras anläggning är i så dåligt skick att de har svårt att locka till sig medlemmar. Tyvärr är det ofta parasporten och damerna som blir exkluderade i äldre och nedgångna anläggningar, fortsätter Dan.

Sunvära SKs klubbstuga har fått ett rejält lyft sedan Dans första besök 2016

Vill lyfta anläggningsfrågan till styrelsen

Under Dans återbesök försöker han lyfta anläggningsfrågan till styrelserummet. Ofta finns det en eldsjäl som drar lasset kring hela anläggningen, men det är för tungt att dra runt för en ensam person. Dan rekommenderar därför att det bildas en anläggningsgrupp som i nära dialog med styrelsen kan lägga upp en drift och underhållsplan. De behöver också prioritera vilka åtgärder som är mest akuta och vilka utvecklingsmöjligheter föreningen och anläggningen har.

- Föreningsverksamheten och anläggningen hänger ihop. Det fungerar inte att ha olika personer som sköter de olika delarna och som dessutom inte pratar med varandra, säger Dan.

Göran Karlsson, ordförande i Sunvära SK, har en lång historia inom föreningen. 1960 blev han som 15-åring invald i styrelsen och har sedan dess fortsatt med styrelsearbetet. Det är också Göran som drar ett stort lass när det kommer till anläggningen.

- Vi har följt Dans rekommendationer. Varje år går vi igenom vad som behöver göras på anläggningen. Nu är det ett nytt värmesystem till damernas materialbod som skulle behöva åtgärdas. Duscharna skulle också behöva renoveras, berättar Göran.

Nya utmaningar

Högst upp på föreningens önskelista står en hall. Sunvära SK spelar idag på den kommunägda Sjöaremossens Isbana.

- Utan en ishall kommer föreningen att försvinna, berättar Göran.

Göran som har spelat bandy sedan 50-talet berättar att en av dagens stora utmaningar är klimatet, som han märker har förändrats under hans tid som aktiv. Bandyns elitserie drar i gång redan i oktober, och i bästa fall har föreningen kunnat lägga is till mitten av november. Göran berättar att de under 80-talet nästintill alltid hade en färdig is att spela på kring allhelgonahelgen. Idag är det betydligt mer osäkert kring isen.

- Tidigare hade vi alltid is som låg kvar över sportlovet. Nu kan den ha smält bort redan i februari trots att vi har betydligt bättre frysaggregat nu för tiden, berättar han.

Göran menar därför att en ishall är avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även i framtiden. Om det blir någon hall på Sjöaremossen får framtiden utvisa, men Göran är optimistisk.

Med hjälp av RF-SISU Hallands anläggningsstöd kunde Sunvära SK bygga en rullstolsramp till sin klubbstuga

Sidan publicerades: 28 juni 2024

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!