Hos Torups Sportskytteklubb har barnen sitt egna årsmöte

Barnens årsmöte är ett initiativ som syftar till att ge föreningens yngre medlemmar en röst och möjlighet att påverka föreningens verksamhet. I Torups sportskytteklubbs lokaler har sex av föreningens unga samlats för att hålla det första årsmötet för barnen.

Sidan uppdaterades: 13 mars 2024

Syftet med barnens årsmöte är att hjälpa föreningens yngre medlemmar att få en röst och påverkansmöjlighet i föreningens utformning och arbete. Om barn och ungdomar tidigt får förståelse för föreningsarbetet ökar chansen att de vill engagera sig och på olika sätt hjälpa till i föreningen.

I Torups sportskytteklubbs lokaler har sex av föreningens unga samlats för att genomföra barnens första årsmöte. Det stora årsmötet kommer att genomföras en månad senare.

Jenny Bergflink, idrottskonsulent hos RF-SISU Halland, frågar gruppen vad en styrelse gör.

- Det är dom som bestämmer i föreningen, säger någon i gruppen och de övriga nickar instämmande.

Jenny går igenom de olika rollerna i en styrelse och berättar kort om hur demokratin i en förening fungerar. En ordförande, sekreterare och rösträknare för mötet utses. Sen är de i gång. Barnen får till att börja med skriva eller rita sådant som de skulle vilja hitta på i föreningen.

En av dagens deltagare är 7-åriga Knut Jacobsson. Knut började med skytte i föreningen för ungefär ett år sedan och har många tankar på vad man skulle kunna hitta på för roliga aktiviteter för föreningens unga.

- Det hade varit roligt med ett skytteläger, både hemma och på någon annan plats, säger Knut entusiastiskt.

Knut illustrerar sitt förslag om att ha ett skytteläger i föreningen

Andra förslag som kommer upp är bland annat pizzakvällar, fortsatt träning efter säsongens slut, fotboll, quiz och spelkvällar. När alla runt bordet har fått presentera sina idéer är det dags för omröstning. Idrottskonsulent Jenny förklarar att i en förening är det demokrati som gäller, och för att få igenom sitt förslag krävs det att majoriteten röstar ja. Det blir en klassisk handuppräckning och alla förslag gås igenom.

Knuts förslag om skytteläger går hem hos de övriga deltagarna och är en av de punkter som skrivs ned för att presenteras på föreningens årsmöte. Däremot röstas hans andra idé om att testa skidskytte ned.

- Kom ihåg att det är majoriteten som bestämmer, det gäller även på det ”riktiga” årsmötet, påminner Jenny.

Till slut har gruppen röstat igenom fem förslag på olika aktiviteter som de skulle vilja genomföra tillsammans i föreningen. Ungdomarnas förslag kommer att lämnas över till styrelsen och presenteras på årsmötet. Barnens årsmöte i Torups Sportskytteklubb är härmed avslutat och efter lite fika är det dags för skytteträning. Knut är förhoppningsfull över att några av förslagen kommer att genomföras.

- Jag ska påminna de vuxna så de inte glömmer bort det vi barn vill göra, säger Knut.

Vill din förening också anordna ett årsmöte för föreningens barn och unga? Kontakta föreningens idrottskonsulent så får ni hjälp att komma igång!

Sidan publicerades: 13 mars 2024

VI ARBETAR MED

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Läs mer om hur RF-SISU Halland företräder, stödjer och skapar förutsättningar för halländsk föreningsidrott att utvecklas.

Läs mer om vad vi arbetar med