Initiativet som gör handbollen tillgänglig för alla

Handboll för alla har varit en del av HK Aranäs sedan 2014 och vänder sig till alla med en funktionsvariation eller andra svårigheter som hindrar att delta i ordinarie handbollsträning. En av eldsjälarna bakom initiativet är Annelie Evenmyr som på egen hand har tagit fram ett bildstöd som hjälpmedel till träningarna.

Sidan uppdaterades: 16 maj 2023

Det hela startade 2014 då två av Annelies söner skulle spela en skolturnering i handboll. Killarna fick blodad tand och valde efter turneringen att börja i klubbens handbollsskola. För den tredje sonen med en funktionsvariation, fanns varken turnering eller handbollsskola och detta fick Annelie att agera. Tillsammans med hjälp av Maria Berg drogs parasatsningen ”Handboll för alla” i gång.

Vid första träningstillfället dök ett 40-tal handbollssugan barn och ungdomar upp. Intresset var bra mycket större än förväntat och de fick nästan trängas i den lilla hallen som bokats.

Annelie och Maria fick till en början prova sig fram då inget stöd fanns att få. Maria kämpade samtidigt med en cancerdiagnos och efter ett år tillsammans på planen fick Annelie själv ta över ansvaret kring träningarna. Tyvärr förlorade Maria kampen mot cancern 2021 men har varit en viktig pusselbit i klubbens parasatsning.

- Utan Maria hade det aldrig gått, hon fick det hela att lyfta, säger Annelie.

Träning handboll för alla

Med inspiration från den ordinarie träningen

Otaliga timmar ligger bakom det stödmaterial som Annelie har arbetat fram helt på egen hand. Hon har hämtat inspiration från klubbens ordinarie träningar men anpassat innehållet för att passa personer med funktionsvariationer. Under träningarna använder de sig bland annat av tecken, teckenspråk och bildstöd.

- Vi använder oss mycket av färger som hjälp. I stället för att säga ”akta mållinjen” så säger vi ”akta röda linjen”, förklarar Annelie och visar upp delar ur materialet hon tagit fram.

- En funktionsvariation blir inte ett funktionshinder förrän omgivningen gör det till ett brukar vi säga, och vi gör därför vårt bästa för att anpassa träningen så att den ska passa så många som möjligt.

Att ha tydliga och återkommande rutiner är viktigt. Till en början var det exempelvis svårt att få spelarna att dricka vatten. Problemet löstes genom att en och samma musikslinga spelas upp när det är dags för vattenpaus. Nu rusar alla spelarna mot vattenflaskorna och när melodin är slut börjar de genast med spelet igen eftersom de vet precis vad som förväntas av dem.

Inom parasporten är det vanligt att ha med föräldrarna som hjälp på planen. Annelie har i stället valt att ha extra ledare på plats under träningarna. Hon har cirka 20 ungdomsledare på sin lista och fler är på väg in, majoriteten kommer från den ordinarie verksamheten. Vid varje träningstillfälle har hon hjälp av sex ledare, och när frågan om vilka som vill vara med kommande vecka slåss de om platserna.

- Jag är otroligt glad för alla fina ungdomar som vill vara delaktiga, men jag tror att de är minst lika glada för att få vara en del av ”handboll för alla”. Det är glädjen, gemenskapen och att få ge någonting tillbaka som gör att så många väljer att engagera sig.
- Vi strävar efter att föräldrarna ska kunna sitta på läktaren och se sina barn spela och utvecklas, precis som det är för alla andra. Våra träningar är precis som alla andras, avslutar hon.


Sidan publicerades: 11 maj 2023

VI ARBETAR MED

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Läs mer om hur RF-SISU Halland företräder, stödjer och skapar förutsättningar för halländsk föreningsidrott att utvecklas.

Läs mer om vad vi arbetar med

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!