Valberedningens roll i föreningen – en viktig men ofta bortglömd uppgift

En engagerad och välfungerande valberedning är avgörande för en förenings framgång. Trots sin viktiga roll hamnar valberedningen ofta i skymundan och det kan vara utmanande att få medlemmarna att intressera sig för styrelsearbetet. På kursen Valberedning - en nyckelfunktion i föreningen delar deltagarna erfarenheter och tips.

Sidan uppdaterades: 27 april 2023

Valberedningens roll kan ses som en av de viktigaste i en förening. En engagerad och välfungerande valberedning ger föreningen goda förutsättningar att ha en styrelse som leder föreningen i rätt riktning. Att sitta i en valberedning medför makt men också möjlighet att utveckla och förändra föreningen. Det är en viktig roll med mycket ansvar men som ofta hamnar lite i skymundan.

Med på kursen är Lisa Friel och Marita Gustafsson, båda från Eldsberga Gymnastikförenings valberedning. De har väletablerade rutiner för sin valberedning och är främst med under kvällen för att få erfarenhetsutbyte från andra föreningar.

- Vi upplever det svårt att fånga intresset för styrelsearbetet hos våra medlemmar. Många avfärdar frågan direkt och säger att de inte har tid, säger Marita.

Just att rekrytera är det som är svårast enligt alla deltagare.

- Många ser inte helheten utan är bara där för att träna, men när man förklarar att det krävs en styrelse för att föreningen ska kunna finnas så får man ofta en helt annan respons, flikar Lisa in.

I Eldsberga gymnastikförening är de fyra som sitter i valberedningen just för att arbetet inte ska bli för betungande. De i valberedningen brukar turas om att presentera sig och sitt arbete vid terminens första träningspass. Marita berättar hur de brukar rekryterar i sin förening:

- Vi brukar försöka fråga i samband med träningarna. Vi i valberedningen frågar säkert samma personer, men det är bra då det sås ett frö och kanske är personen redo nästa gång de får frågan.

Tips för att rekrytera styrelsemedlamar delas mellan de deltagande föreningarna. Alla är rörande överens om att det är nödvändigt att vara transparent och ärlig med att det krävs en hel del arbete att sitta i styrelsen, men det är också viktigt att framhäva det positiva med styrelsearbetet.

- Vi försöker fokusera på det positiva när vi säljer in styrelsearbetet. Vi har själva varit med på styrelsemötena och vet att de är ett gott gäng som har väldigt trevligt tillsammans, så det är absolut ingen lögn, säger Lisa.

Ett viktigt råd som delas under kvällen är att försöka ha en bredd i styrelsen. Det krävs olika roller och personligheter för att styrelsearbetet ska bli framgångsrikt.

- Man rekryterar gärna någon som är lik sig själv, säger Malin Björklund från RF-SISU Hallands egen valberedning.- Det är också bra om man tror att personerna i den tilltänkta styrelsen kan ha trevligt tillsammans. Har man kul blir också deltagandet högre konstaterar hon.

Kvällen som är den första av två kurstillfällen har innehållit många erfarenhetsutbyten och skratt. För Eldsberga har kvällen varit givande. De har fått en bekräftelse att deras arbete är på rätt väg och har tagit till sig av värdefulla tips. Nu fortsätter valberedningarnas arbete på hemmaplan innan gruppen träffas för tillfälle nummer två i oktober.

Sidan publicerades: 27 april 2023

SÖK UTBILDNING

Ta del av de utbildningar och mötesplatser vi har på gång just nu.

Gå till Sök utbildning