Distriktsstämman 2023 är genomförd

Nya namn valdes in i styrelsen och verksamhetsplan samt ekonomisk plan för kommande år klubbades igenom. Det var några av besluten som fattades under distriktsstämman i Halland.

Sidan uppdaterades: 25 mars 2023

På kvällen den 22 mars genomfördes 2023 års distriktsstämma med specialdistriktsförbundens ombud som representanter för länets föreningar. RF-SISU Hallands distriktsstämma kunde äntligen arrangeras fysiskt på plats i Halmstad Högskolas lokaler efter 2 år med helt digitala stämmor.

På dagordningen stod verksamhetsplan med ekonomisk plan för RF-SISU Halland samt val av styrelse, valberedning och lekmannarevisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade om en budget i balans för året, detta då distriktet fått återstartsmedel för 2023 och 2024. Styrelsen informerade stämman om att 2025 och 2026 troligtvis blir tuffare år ekonomiskt då det inte längre finns återstartsmedel men att revorna efter pandemin och samhällets kostnadsökningar fortsatt påverkar föreningslivet. Därför är ambitionen framåt att använda RF-SISU Hallands eget kapital för att stärka föreningslivet genom föreningsutveckling och folkbildning över tid. Det blir en utjämning av användandet av resurser och skapar möjligheter till mer hållbara insatser vilket gynnar utvecklingen av Halländsk föreningsidrott.

Som stödorganisation kan RF-SISU Halland verka för att stödja idrottsföreningar (IF) och specialdistriktsförbund (SDF) i deras återstartsarbete genom föreningsutveckling och folkbildning.

Ny ordförande vald

Susanne Erlandsson avgår efter två år som ordförande. Vald till ny ordförande av stämman blev Anders Bengtsson. Anders har varit aktiv i styrelsen sedan 2016 och som vice ordförande i flera år. Han har tidigare arbetat i Falkenbergs kommun som avdelningschef inom Fritid och Kultur. Arbetsfältet har sträckt sig mellan frågor som berört ungdomar, föreningar, kultur och fritidsgårdsverksamhet. Anders har en lång bakgrund inom idrotten som ledare och aktiv, idag är han ordförande i Falkenbergs golfklubb och engagerad inom orientering.

Kvarstående sedan föregående stämma är Paulina Magnusson och Linus Engdahl, samt regionens representant Gun-Marie Stenström.

Nya namn och en comeback i styrelsen

Tre nya namn i styrelsen är Charlotte Jönsson, Kerstin Delefelt och Ulf Andersson.

Charlotte har varit aktiv i föreningslivet i hela sitt liv och de senaste 25 åren inom motorsporten. Hon sitter i styrelsen hos Varbergs Motorklubb och blev vald som första kvinnliga ordförande i föreningens lite drygt 100-åriga historia, en bedrift som hon med rätta är stolt över! Jämlikhet, inkluderande och alla människors lika värde är något som Charlotte brinner lite extra för. I styrelsearbetet vill hon belysa de idrotter som hamnar lite i skymundan av de större och mer dominerande lagidrotterna.

Kerstin arbetar som strateg inom sociala hållbarhetsfrågor på Region Halland. Hon är sakkunnig och driver utvecklingsarbete inom områden som folkhälsa, jämställdhet och demokratifrågor. Kerstin har en bakgrund från ridsporten och ett starkt minne från ungdomstiden är den ungdomsledarutbildning hon gick, något som bidragit till att utveckla henne till den person hon är idag. Frågor som är viktiga för Kerstin är barn och ungas livsvillkor, och att idrotten ska vara inkluderande för alla. Kerstin vill gärna bidra till att fler får möjlighet att bli del av gemenskapen inom idrotten.

Ny i styrelsen för 2023 är även Ulf Andersson som tidigare arbetat i valberedning de senaste 3 åren. Ulf har varit aktiv i föreningslivet under hela sitt liv och är idag verksam som tränare i Halmstads Roddklubb. Ett till välkänt namn i styrelsen är Ulf Järphag som gör en comeback på fyllnadsval (1år) efter att ha tidigare varit verksam som RF-SISU Hallands ordförande fram till 2021.

Valberedningen har också en del nya namn och består nu av Malin Björklund (ordförande), Jarl Kristensson och Susanne Jansson.

Lekmannarevisorer för året är Johan Johqvist (ordinarie) samt Frida Lager (ersättare).

RF-SISU Hallands nyvalda styrelse samt medarbetare ser fram emot att vara ett stöd i föreningarnas och SDF:ens fortsatta utvecklingsarbete och att medverka till utvecklandet av den halländska idrottsrörelsen!

Sidan publicerades: 23 mars 2023