Prova-på idrott som inkluderar

Under sportlovet anordnade Halmstad kommun spontanaktiviteter i Halmstad Arena. Målgruppen var funktionsnedsatta barn och unga som ville testa på nya idrotter.

Sidan uppdaterades: 10 mars 2023

Tillsammans med ett flertal föreningar inom kommunen anordnades heldagen i Halmstad Arena. RF-SISU Halland samverkade tillsammans med Halmstad IBK för att möjliggöra rullstolsinnebandy. Från föreningen medverkade Tore Nilsson, Andreas Andersson, Adam Nielsen och Anders Stålberg som funktionärer.

Från en början var det lugnt men efter lunch kom flertalet barn och ungdomar för att prova på. Det positiva med dagen var att vi fick många fler kontakter som vi inte nått innan.

Föreningarna som var på plats och höll i aktiviteter kunde under dagen visa upp deras verksamheter och rekrytera nya medlemmar. Förutom rullstolsinnebandy erbjöds bland annat badminton, bumperball och sumobrottning men också andra gemensamma aktiviteter som tipspromenad, quiz och kreativa aktiviteter. Prova-på dagar är ett bra sätt för föreningar att visa upp att de finns, och skapar en enklare väg för fler att testa på olika idrotter.

Foto: Det kom flera barn och unga för att testa på rullstolsinnebandy under sportlovet i Halmstad Arena. 

Foto: Det kom flera barn och unga för att testa på rullstolsinnebandy under sportlovet i Halmstad Arena.

Hur arbetar RF-SISU Halland med inkludering?

RF-SISU Halland arbetar för att inkludera alla inom idrotten, oavsett förutsättningar. Vårt uppdrag som stödorganisation är att skapa förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheter som välkomnar alla. Vill din förening bli bättre på att inkludera alla människor oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning? Ett bra tips att börja med är att först fundera över hur det ser ut med inkludering i er förening.

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening?
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Våra idrottskonsulenter finns alltid tillgängliga som stöd och bollplank i fortsatt arbete och kan guida er genom de sökbara medel som finns. Ni hittar kontaktuppgifter till idrottskonsulenterna i RF-SISU Halland här.

Sidan publicerades: 10 mars 2023

Parasport Hallands definition av parasport

Parasport är idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Den kännetecknas av gemenskap, glädje och drömmar. Här finns något för alla – oavsett om du är nybörjare, motionär eller vill tävla och satsa mot världstoppen. Läs mer på deras hemsida.