Grundutbildning för lärgruppsledare - digital utbildning

Är du redo att ta på dig ledartröjan och fungera som en slags samordnare?

Sidan uppdaterades: 2 maj 2023

En lärgrupp är när människor träffas och samtalar kring ett ämne i syfte att utvecklas och lära nytt. Gruppen kan exempelvis vara en sektion, en föräldragrupp eller en kommitté. Det finns ingen uttalad expert som styr samtalet, men däremot kan en person få klä på sig ledartröjan och fungera som en slags samordnare.

Plats:

Digital utbildning

Datum:

onsdag 20 september 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 20.15

Anmälan:

Senast onsdag 16 augusti 2023

Sidan publicerades: 2 maj 2023