Grundutbildning för tränare: Två dagar med övernattning, Laholm

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 9 januari 2023

I vår kommer det åter att finnas möjlighet att genomföra utbildningen under två sammanhängande dagar med övernattning. Utbildningen drar igång 30 mars med en digital kick off. Därefter träffas gruppen fredag-lördag 14-15 april på Lögnäs gård i Laholm. Därefter kommer vi ha en digital återträff den 3 maj.

Plats:

Digitalt och Lögnäs gård i Laholm

Datum:

torsdag 30 mars 2023

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast torsdag 23 mars 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 9 januari 2023

Kontakt

Simon Andersson

Ungdomskonsulent

079 58 58 198