Grundutbildning för tränare: Kvällstid, digital

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 9 januari 2023

Upplägget för utbildningen är webbstudier i lärgrupp och/eller individuellt. Denna utbildning består av fyra digitala träffar.

Plats:

Digital utbildning

Datum:

måndag 13 mars 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast måndag 6 mars 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 9 januari 2023

Kontakt

Simon Andersson

Ungdomskonsulent

079 58 58 198