Svenska bandyförbundets vimpel och bandybollar

Stöd till specialdistriktsförbund

Sidan uppdaterades: 7 juni 2024

Alla specialdistriktsförbund (SDF) i Halland har en idrottskonsulent knuten till sig. De står redo att stötta er i utvecklings- ubildnings- och folkbildningsfrågor. Vi erbjuder också stöd i allt från skattefrågor till LOK-stödsredovsining.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som processledare. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

SDF-stöd

RF-SISU Halland ansvarar för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsstöd till specialdistriktsförbund (SDF). Syftet är att ge SDF ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera aktiviteter som utvecklar specialidrotterna inom distriktet.

För att erhålla stöd från RF-SISU Halland förväntas det att varje SDF tillsammans med tilldelad idrottskonsulent genomför en årlig dialog för att skapa en samverkansplan för året. Där skapar vi tillsammans planen för hur ni kan använda folkbildningen som metod för förenings och förbundsutveckling. Andra viktiga delar är:

  • Vara uppdaterade på sitt SF:s strategier, utvecklingsplaner, satsningar, ekonomiska stöd.
  • Vara delaktiga i aktiviteter, satsningar enligt samverkansmodellen.
  • Redovisa och återkoppla beviljade bidrag och medel.
  • Är representerade på RF-SISU Hallands årsstämma samt årliga SDF-dialoger.

Förutsättning för utbetalning
För att utbetalning av verksamhetsstöd ska ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt undertecknat årsmötesprotokoll för senaste verksamhetsåret skickas till halland@rfsisu.se senast den 31 oktober 2024.

Verksamhetsstödet börjar fördelas då statistiskt underlag finns tillgängligt, efter genomförd årsstämma. Stödet fördelas på statistik från föregående år.

Mottagare av SDF-stöd är SDF i respektive idrott.

Ny utformning fr o m 2024

Fördelningsmodell: 100% organisationsstöd

Verksamhetsstöd

100% av totala stödet som skall fördelas som verksamhetsstöd och utifrån följande parametrar;

  • Antal föreningar inom respektive idrott (SF föreningar per den 31 december föregående år) – 15% av verksamhetsstödet
  • Antal, av föreningar, inrapporterade deltagartillfällen (LOK helår) – 30% av verksamhetsstödet
  • Antal, av föreningar, inrapporterade utbildningstimmar (RF-SISU Hallands föregående verksamhetsår) – 30% av verksamhetsstödet
  • SDF:s inrapporterade kursverksamhet i IdrottOnline (föregående kalenderår) 25% av verksamhetsstödet


Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet. Detta innebär att SDF inte behöver rapportera in ovanstående uppgifter till respektive RF-SISU distrikt. Vi tar i beräkningen av verksamhetsstödet inte hänsyn till annan inrapportering av SDF:s kursverksamhet än den som rapporteras i IdrottOnline.

IdrottOnline

RF-SISU Halland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline, idrottens eget administrativa system, och hjälper förbund att få bättre kunskaper. Det görs genom skräddarsydda utbildningar, samt personlig rådgivning och stöd från våra idrottskonsulenter.

Läs mer om Idrottonline

Stöd via en idrottskonsulent

Alla förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Halland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just er? Ring eller mejla oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök. Vi utgår alltid från era behov.

Sidan publicerades: 26 september 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!

STRATEGI 2025

SAMSYN FÖR HALLÄNDSK IDROTT