Fyra grundpelare för bästa idrottsmiljön

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Gotland arbetar för att en trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Du hittar mer om vår värdegrund i anvisningar till värdegrunden i Idrottsrörelsen uppförandekod
Så här vill vi inom idrottsrörelsen forma vår verksamhet, läs mer i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen som är svensk lag från och med 1 januari 2020.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen.

Ta gärna kontakt med oss på RF SISU Gotland för hjälp!

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Anna Samelius

Idrottskonsulent

0498207066

Idrottsansvar: orientering, skidor, skidskytte, och kontaktperson barn och ungdom och trygga idrottsmiljöer

BARNENS SPELREGLER

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

SKAPA TRYGGA IDROTTSMILJÖER

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.