Hållbar Hälsa

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

Hur får vi fler ungdomar att hitta rörelseglädje i vardagen och fler att röra sig en timme om dagen? I samverkansprojektet Hållbar hälsa kommer Wisbygymnasiet och RF SISU erbjuda aktiviteter för att främja elevernas fysiska och psykiska hälsa. Projektaktiviteterna startade hösten 2023 och bygger till stor del på elevmedverkan och elevernas önskemål.

Wisbygymnasiet och RF SISU Gotland har beviljats 4, 6 miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF+) för att förstärka skolans och idrottsrörelsens arbete med fysisk och psykisk hälsa hos skolans ungdomar. Projektet heter Hållbar hälsa! och är ett 3-årigt hälso- och värdegrundsprojekt där man vill prova nya idéer och ta tillvara elevernas önskemål, kreativitet och engagemang. Samarbetet är en ny och unik typ av samverkan mellan skola och föreningsliv. Genom ett brett utbud av rörelseaktiviteter är projektmålet att fler rör sig en timme om dagen för att främja fysisk och psykisk hälsa, samt att på lång sikt bidra positivt till elevernas studieresultat.

Wisbygymnasiet och RF SISU Gotland kommer att erbjuda kostnadsfria aktiviteter efter skoltid, och kanske ibland under skoltid. När projektet startat kommer det finnas ett smörgåsbord av aktiviteter, och elever kan också önska rörelseaktiviteter och prova-på-pass. Först och främst handlar det om rörelseglädje – men här finns stor möjlighet för eleverna att själva föreslå eller leda olika typer av aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa. Arbetet med projektet startade i april 2023, men uppstart för elever och aktiviteter var hösten 2023.


EU

Sidan publicerades: 5 maj 2023

Kontakt

Annelie Blixt

Idrottskonsulent

0498203723

Idrottsansvar: flygsport, judo, skateboard, sportdykning, simidrott, triathlon, sportdans, cykel, gymnastik och Antidoping