Folkhälsa i idrotten

Sidan uppdaterades: 19 april 2024

Genom omfattande verksamhet i våra gotländska föreningar så bidrar gotländsk idrott till en god folkhälsa för alla åldrar.
Idrott hela livet är Riksidrottsförbundets och hela svensk idrotts vision. Idag finns ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare.

Här finns information och inspiration till aktiviteter som ger rörelseglädje för vuxna. Vi behöver rörelse och träning för att må bra och minska risken för sjukdom. All rörelse räknas! Lite är bättre än inget och mer är bättre än lite.

Till dig som fått ett FaR - fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod inom hälso- och sjukvården som används för att förebygga och behandla sjukdomar genom att stödja till ökad fysisk aktivitet. FaR innebär att du har ett samtal med din vårdkontakt om hur du kan öka din fysiska aktivitet för att få hälsoeffekter och planen skrivs ner i ett recept. All legitimerad vårdpersonal förskriver FaR.

När du har kommit igång med din fysiska aktivitet följs receptet upp av din vårdkontakt via telefon eller besök.

Idrottsföreningar på Gotland som erbjuder fysisk aktivitet för vuxna
Här hittar du en aktivitetskatalog som visar utbudet av lämpliga aktiviteter på din ort. Katalogen innehåller uppgifter om typ av aktivitet, plats och uppgifter om hemsidesadress där du hittar mer information och kontaktuppgifter till föreningen.
Föreningar som ger FaR-subvention är markerade med röd text.

Aktivitetskatalog Pdf, 121 kB.

Fysisk aktivitet för barn och unga
Barn och unga som är fysiskt aktiva mår bättre och presterar bättre i skolan. Vi vet också att fysisk aktivitet kan förebygga sjukdom och skapar en rörelseglädje som varar livet ut.

Kontaktuppgifter till alla idrottsföreningar på Gotland

Region Gotland Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Dagbok och ansträngningsskalor Pdf, 396 kB.

Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept (GoFaR) Pdf, 586 kB.

Ungdomsbarometern Pdf, 4 MB.

Vill du veta mer om FaR kontakta emma.ferronato@gotland.se eller sofie.kristofferson@gotland.se
Leg. Sjukgymnaster i primärvården på Gotland med uppdrag inom Levnadsvanan fysisk aktivitet

Sidan publicerades: 21 oktober 2022