Viktiga vuxna för barnens bästa

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Gotland jobbar på en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. En idrottsarena där alla får chansen att utmana och utveckla sig själva utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Föräldrar och andra nära vuxna har en viktig roll att fylla. De kan skapa de bästa förutsättningarna för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld och leder till ett livslångt intresse. Som idrottsförälder eller annan viktig vuxen gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

RF-SISU Gotland hjälper dig att komma igång med arbetet "viktiga vuxna". Syftet är att stärka föräldraengagemanget och våra utgångspunkter är:
Barnkonventionen, Idrottens värdegrund samt skapa förståelse och engagemang mellan ledare, förälder och förening.

Kontakta RF-SISU Gotlands Annelie Blixt för mer information.

Sidan publicerades: 29 november 2022

Kontakt

Annelie Blixt

Idrottskonsulent

0498203723

Idrottsansvar: flygsport, judo, skateboard, sportdykning, simidrott, triathlon, sportdans, cykel, gymnastik och Antidoping