Antidoping

Sidan uppdaterades: 10 januari 2023

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från specialidrottsförbund (SF), distriktsidrottsförbund (RF-SISU) och idrottsföreningar.

Vi på RF-SISU Gotland hjälper föreningar med stöd och rådgivning för en idrottsmiljö fri från doping. Alla ska ha chans att utvecklas, vinna och utmana sina egna förmågor utan fusk.

Antidopingarbetet

Antidopingarbetet är en global angelägenhet och WADA:s världsantidopingkod ligger till grund för hur det utförs. I Sverige är det Antidoping Sverige som gör det operativa arbetet vilket bedrivs inom följande nio verksamhetsområden: Dopingkontroller, analysverksamhet, juridisk verksamhet, information, utbildning, forskning och utveckling, nationell samverkan, internationell samverkan och kvalitetssäkring. På Antidoping Sveriges webbplats kan du läsa mer om antidopingarbetet.

Dopingkontroller

Arbetet bedrivs i form av en omfattande dopingkontrollverksamhet. Alla idrottsutövare som är medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att ställa upp om de kallas till en kontroll. RF-SISU Gotland planerar förebyggande dopingkontroller (A-prov) på tävlingsnivå och bland motionärer. Dessa dopingkontroller utförs av utbildade dopingkontrollfunktionärer. På Antidoping Sveriges webbplats hittar du mer information om dopingkontroller.

Utbildning

Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken. Vaccinera din klubb

Är du aktiv idrottare? För dig finns den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som endast tar cirka 30 minuter att genomföra. Gör utbildningen Ren Vinnare här

Kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. På Antidoping Sveriges webbplats kan du läsa mer om kosttillskott

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Annelie Blixt

Idrottskonsulent

0498203723

Idrottsansvar: flygsport, judo, skateboard, sportdykning, simidrott, triathlon, sportdans, cykel, gymnastik och Antidoping