Utbildningar för tränare och ledare

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Utveckla din förening genom att samtala om viktiga och värdefulla frågor i en lärgrupp. Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse, skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande. RF-SISU Gotland hjälper er att komma igång och kan bidra med bra verktyg för ert lärande.

Lärgrupp

Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Gotland öppnar du och din förening upp för nya perspektiv och hittar nya vägar för framgångsrika lösningar. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Gemenskap, sammanhang och ökad delaktighet är några positiva effekter med att arbeta i lärgrupp. Hos RF-SISU Gotland finns lärgruppsmaterial inom en rad olika ämnen för dig och din förening.

Lärgruppsledare

Som ledare och tränare kan du ha flera olika roller. En när du instruerar dina spelare eller aktiva på planen, isen eller i träningslokalen. En annan när ni pratat om andra värden inom idrotten, som värdeord, bra mat eller mental träning eller liknande. När du genomför en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Gotland finns alltid en lärgruppsledare. Lärgruppsledarens roll är att fördela ordet och se att alla kommer till tals och deltar aktivt i samtalet. Samtidigt fungerar lärgruppsledaren som inspiratör och fångar upp tankar och idéer.

Digital utbildning för lärgruppsledare, kostnadsfri, finns här

Sidan publicerades: 7 november 2022

Digital utbildning för lärgruppsledare:

https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/