SISU idrottsutbildarna

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Vi gillar att sätta idéer i rörelse. RF-SISU Gotland är en regional del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi arbetar med folkbildning inom idrottsrörelsen. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss.
SISU Idrottsutbildarna består av studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm. Riksidrottsmuseet driver vi tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF).

SISU Idrottsutbildarna styrs av idrottsrörelsens egna mål och folkbildningen är ett viktigt verktyg i det gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025. SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och de 19 distriktsorganisationerna.
För den regionala och lokala verksamheten här på Gotland ansvarar distriktsorganisationen RF-SISU Gotland. För arbetet på denna nivå består målgruppen av de olika specialdistriktsförbunden med tillhörande idrottsföreningar.

Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa!

All verksamhet inom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna utformas för att en förflyttning mot vår vision idrottsrörelsens folkbildning - världens bästa ska kunna ske. Vår värdegrund säkerställer i sin tur en gemensam syn på studieförbundets verksamhet och beskrivs nedan:

Glädje och gemenskap

Människors personliga utveckling och glädjen i att tillhöra ett sammanhang stärker tilliten till varandra och till omvärlden. Aktivt livslångt lärande är folkbildningens kärna.

Demokrati och delaktighet

Folkbildningen erbjuder en arena för att lära av och med varandra. Alla som deltar involveras och tar ansvar för vad och hur de ska lära.

Allas rätt att vara med

Folkbildningen ger möjlighet att tillsammans med andra öka kunskap och bildning. Alla människor i idrottsrörelsen, oavsett förutsättning i övrigt, ska ha möjlighet till folkbildning i förening.

Rent spel

Folkbildningen är ett verktyg i idrottsrörelsens arbete med attityd och beteenden för en optimal föreningsmiljö.

Bosön Idrottsfolkhögskola

Folkhögskolan har inriktning på idrott och hälsa och erbjuder både kortare kurser och heltidsstudier på upp till två år. En folkhögskola är inte bunden till centralt fastställda läroplaner och det gör varje folkhögskola unik med stort studerandeinflytande.

Folkhögskolan erbjuder också egna eller skräddarsydda utbildningar för förbund och föreningar eller ställer upp med resurser i form av lärare eller annan kompetens i kurser och utbildningar.

Bosön, som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, är också navet för SISU Idrottsutbildarnas nationella idrottsövergripande högre utbildning och bildning.

SISU Idrottsböcker

Idrottsrörelsens förlag har som uppdrag att samla kunskap inom idrott och göra den tillgänglig för fler. Utgivningen består av såväl tryckta som digitala produktioner och förlaget har ett nära samarbete med många specialidrottsförbund för produktion av utbildningsmaterial och utbildningswebbar. SISU Idrottsböcker producerar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna de i stora delar webbaserade idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna.

Riksidrottsmuseet

Museet ligger i museiparken Djurgården i Stockholm och är en idrottshistorisk samlingsplats med utställningar, aktivitetscenter och ett utbud av programverksamhet som skall tilltala barn och skolungdom lika mycket som den breda allmänheten.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Kontakt

Tomas Jansson

Idrottskonsulent

0498207052

Idrottsansvar: bilsport, casting, dart, konståkning, motorcykel, rugby, Korpen, segling, skyttesport, styrkelyft, varpa, tyngdlyftning, bridge, Livräddarna, handboll, volleyboll, frisbee

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE

För alla tränare, oavsett idrott eller ålder på de du tränar. Det första steget av obligatoriska utbildningar som erbjuds idrottsrörelsens tränare.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR FÖRENINGSLEDARE

Kostnadsfri webbutbildning som ger en första inblick i rollen som föreningsledare och inspiration för ett spännande och viktigt uppdrag.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR TRÄNARE

Kostnadsfri webbutbildning som ger en inblick i vad tränarrollen innebär och konkreta tips kring ledarskap och träning.