Så börjar resan till utveckling i föreningen

Sidan uppdaterades: 15 december 2022

RF-SISU Gotland stöttar med utbildningsinsatser för att underlätta för föreningar och förbund att att utvecklas. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges.

Det sker i processer, genom dialog, i grupp eller med föreläsningar - syftet är alltid att utvecklas tillsammans som individer och organisationer.

Lärgrupp

I en lärgrupp skapar deltagarna själva lärandet genom att söka kunskap utifrån sina behov och intressen. Deltagarna lär genom att stöttas av en kompetent lärgruppsledare som ser till att samtal och dialoger utvecklar såväl individer som föreningen. Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning.

Kontakta en idrottskonsulent

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Gotland finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser. En del kurser löper över flera tillfällen och pågår under en längre period medan andra bara är ett enstaka tillfälle.
Mer om SISU Idrottsutbildarnas utbud

Aktuella kurser RF-SISU Gotland

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Gotland kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna.
Kontakta din idrottskonsulent för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete

Mer om processarbete

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. Kända före detta idrottare eller idrottsledare är ofta anlitade som inspiratörer och för att dela med sig av sin kunskap. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade.
Kontakta din idrottskonsulent för mer information om föreläsningar.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, utställningar guidade turer och gutniska lekar.
Kontakta din idrottskonsulent för mer information om kulturarrangemang.

Sidan publicerades: 16 november 2022

Kontakt

Tomas Jansson

Idrottskonsulent

0498207052

Idrottsansvar: bilsport, casting, dart, konståkning, motorcykel, rugby, Korpen, segling, skyttesport, styrkelyft, varpa, tyngdlyftning, bridge, Livräddarna, handboll, volleyboll, frisbee