Riktlinjer om jäv

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

Här hittar du RF-SISU Gotlands riktlinjer om jäv

För att garantera objektivitet och saklighet inom RF-SISU Gotland och därmed bidra till svensk idrotts trovärdighet har vi riktlinjer om jäv.

Dessa riktlinjer avser att tydliggöra hur RF-SISU Gotland ska uppfylla de lagstadgade kraven om objektivitet i allmänhet och jävsfrågor i synnerhet. Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt samt att informations- och utbildningsinsatser görs vid behov, men minst en gång årligen.

Riktlinjerna riktar sig till alla som deltar i RF-SISU Gotlands verksamhet. Det vill säga ledamöter i RF-SISU Gotlands styrelse, chefer och tjänstepersoner, eventuellt externt anlitad personal, med flera.

Sidan publicerades: 14 maj 2024