Välkommen på Barn och ungdomsledarkonferens

3/2 kl. 10:00 - 15:00 anordnar RF-SISU Gotland en barn och ungdomsledarkonferens på Best Western Strand Hotell. Det kommer att vara ett fullspäckat program med lärorika och viktiga föreläsningar och workshops som bidrar till att göra Gotlands idrottsrörelse en trygg och utvecklande miljö för barn och unga.

Sidan uppdaterades: 25 januari 2024

På Riksidrottsmötet 2023 togs beslut om att intensifiera arbetet med trygg idrott och att det måste tas ett gemensamt helhetsgrepp kring idrottens trygghetsarbete. För RF-SISU Gotland är trygg idrott för barn och unga ett av idrottens viktigaste uppdrag och något som vi alltid har i fokus. Under 2024 vi kommer att ta ännu större krafttag för att se till att idrottsgotland är den tryggaste och bästa platsen för barn och ungdomar, en plats där allas behov blir tillgodosedda och alla är välkomna. Bland annat har vi utökat vår barn och ungdsomansvariges tjänst och vi startar det nya åreat med en barn och ungdomsledarkonferens. Konferensen blir en inspirerande heldag för dig som är idrottsledare för barn eller ungdomar och det erbjuds föreläsningar och workshops som ger nya kunskaper och insikter i ditt viktiga uppdrag.

Smakprov på namn för konferensen är:

Karin Redelius-Carlberg, professor GIH, som kommer prata utifrån hennes studier på barn- och ungas delaktighet och inflytande inom idrotten.

Caroline Muzito-Bagenda, Headcoach Visby Ladies, landslagscoach U20, leg. Specialistsjuksköterska. Pratar om egna upplevelser av att växa upp inom idrottsrörelsen, att pröva på olika idrotter innan en hittar rätt, för att sen finna ledarskapet och bli historisk som första kvinna med huvudtränaransvar i svenska herrligan i basket.

Måns Lööf, leg. Sjuksköterska, KBT-terapeut och idrottsledare som kommer workshopa/föreläsa om hur en som idrottsledare kan leda barn och unga med NPF.

Följ programmet som fortfarande uppdateras med spännande innehåll och läs mer på: https://www.facebook.com/share/iES1sy1tQ9rimZKj

Anmäl dig genom att gå in på aktuella utbildningar

Sidan publicerades: 17 januari 2024