Sista chansen att söka elstöd - 25 sept

Mellan 30 maj och 25 september 2023 kan föreningar i el-område 3 och 4 söka elstöd. Ni söker stödet hos Skatteverket via e-tjänsten på ”Mina sidor”. Er ansökan kräver ett förberedande arbete. Här hittar ni information om vad som är viktigt att tänka på innan ni söker elstöd.

Sidan uppdaterades: 12 september 2023

Stödet avser framtida kostnader hos föreningar men beräknas utifrån er elförbrukning mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. Stödet uppgår till 50 öre per förbrukad kilowattimme i el-område 3* och 79 öre i el-område 4. Föreningar som hade ett fast pris (fast elavtal) för hela sin elförbrukning mellan 24 februari 2022 och 24 februari 2023, kan inte beviljas elstöd. Är ni osäkra så går det fortfarande bra att söka.

Förberedelser
Som förening behöver ni registrera ett ombud som ska söka elstödet. Detta ser olika ut beroende på om föreningen äger ett bolag eller inte. Om föreningen äger ett bolag så ingår dessa i samma intressegemenskap (en koncern) som föreningen.

Föreningar: Anmälan om ombud – Elstöd för företag (SKV8025)
Förening som äger bolag: Anmälan om ingivare för intressegemenskap – Elstöd till företag (SKV 8027)

I blanketten ska ett protokollsunderlag skickas med som bekräftar att de personer som skriver under blanketten är behöriga företrädare. Utgå här från en kopia på det senaste konstituerande mötets protokoll, det vill säga det första styrelsemötet efter årsmötet (se förklaring sist i nyhetsbrevet). Det viktiga är att Skatteverket kan utläsa vilka som är behöriga att företräda föreningen.

Ni kan också förbereda er genom att anmäla ett mottagarkonto för automatisk utbetalning från skattekontot (om detta inte gjorts). Ni kan registrera kontot i e-tjänsten Skattekonto hos Skatteverket eller via blankett SKV4802.

Vid ansökan
Ni kan söka elstöd från och med den 30 maj till och med den 25 september 2023. Ni söker stödet hos Skatteverket via e-tjänsten på ”mina sidor”.

Mer information
Mer information hittar ni på Skatteverkets hemsida.
Kontakt till Skatteverket: 0771-567 567 (måndag–torsdag: 08.00–18.00 och fredag: 08.00–16.00)

Att arbeta för minskad elanvändning i er förening
Riksidrottsförbundet har tagit fram material för att minska föreningens energianvändning. Enkla tips och förslag på hur ni som förening kan arbeta för att minska er energianvändning.

Riksidrottsförbundet informationssida för energieffektivisering
Enkla tips för minskad elanvändning (pdf)
Lärgruppsmaterial för arbetet med energieffektivisering (pdf)

Konstituerande möte
I stadgarna ska det framgå vilka poster som ska väljas av årsmötet. Det är vanligt att årsmötet väljer vem som ska bli ordförande och sedan ett antal övriga ledamöter. Styrelsen fördelar efter årsmötet de andra posterna mellan de ledamöter som blivit valda. Detta görs då på ett konstituerande möte. Det konstituerande mötet ska hållas ganska snart efter årsmötet. På detta möte är det också lämpligt att välja vem som ska teckna föreningens firma, om detta inte gjorts av årsmötet. Vanligtvis är det kassören och ordförande som är firmatecknare. Protokollet från det konstituerande mötet ska sedan renskrivas och justeras. Om det konstituerande mötet hålls i samband med ett ordinarie styrelsemöte bör man göra ett protokollsutdrag där konstitueringen framgår. Detta lämnas sedan till de som behöver denna information, till exempel banken, plusgirot, ombud till Skatteverket. I samband med konstitueringen ska det även framgå vem som har behörighet att göra till exempel post och bankärenden, om detta inte är firmatecknarna.

Sidan publicerades: 12 september 2023