Bidragsöversyn fritid

Ett konkret förslag börjar ta form efter bidragsöversynen och under senhöst/vår 2024 inleds remissförfarande.

Sidan uppdaterades: 5 september 2023

I våras inledde kultur och fritidsavdelningen en bidragsöversyn. Översynen inleddes med ett antal workshops och därefter bildade RF-SISU en referensgrupp. Referensgruppen har vid tre tillfällen träffat tjänstemän från regionen för att ge inspel utifrån nulägesanalysen.

Under sommaren har politiken kommit med inspel kring framtida bidragsregler och nu är vi framme vid att ett konkret förslag börjar ta form under perioden september till november. Under senhöst/våren 2024 inleds remissförfarande och vi hoppas såklart att så många som möjligt kommer med synpunkter. Ordförandekonferensen den 28 september kommer att behandla översynen. Anmäl dig till ordförandekonferensen här

Om du har frågor kring översynen kontakta Bo Ronsten på 070-3220529 eller bo.ronsten@rfsisu.se

Sidan publicerades: 5 september 2023