Glädjande nyheter

Statistiken för LOK-stödet det första halvåret av 2023 är nu klar och den visar på en ökning med 8% i jämförelse med samma period i fjol.

Sidan uppdaterades: 3 september 2023

Ökningen i LOK-stöds statistiken betyder att idrotten nu är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Hittills har 98 idrottsföreningar rapporterade 159 000 deltagartillfällen.

Distriksidrottschef Bo Ronsten tror att det finns olika förklaringar till ökningen men att en är att idrotten har stöttats med återstartsstöd och Regionmiljonen som är Region Gotlands extra verksamhetsstöd till föreningslivet. Han säger att ökningen är ett steg i rätt riktning och RF-SISU Gotland under hösten kommer att fortsätta att ge förutsättningar för idrottens återhämtning efter pandemin. Han menar att det dock finns en oro att andra samhällseffekter som tex inflationen kommer att påverka den positiva trenden.

Sidan publicerades: 3 september 2023