Brist på träningstider hos var fjärde idrottsförening

Var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. Problemen är som värst i stora städer men existerar i högsta grad även på Gotland.

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2023

- Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra städer. Kommunen och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 visade att var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. RF har med detta fördjupat sig i frågan för att synliggöra var problemet är som störst. Tre aspekter är särskilt tydliga vad gäller brist på tider; var i landet du bor, vem föreningen riktar sig till, och ägandeförhållanden. Resultaten visar att föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet. Likaså spelar ägandeförhållanden in. De föreningar som hyr platsen de idrottar på upplever överlag större utmaningar att hitta tillräckligt med tider för sin verksamhet.

- Dessa aspekter är mer eller mindre kända sedan tidigare, men resultaten synliggör och bekräftar dessa utmaningar. Det är vanligtvis fler barn och ungdomar per byggd idrottsplats i våra större städer. Det blir därmed en konkurrens om den tid som finns tillgänglig, säger Jonnie Nordensky, projektledare för plats för idrott.

Ännu mer oroande är att föreningar med större andel medlemmar som är barn och ungdomar – desto vanligare är det att föreningen har problem att hitta tillräckligt med tider. Skillnaden är dessutom stor. I föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar upplever knappt hälften (43 procent) att de är i stort behov av fler tider. Det kan jämföras med 15 procent som upplever samma behov av föreningar som riktar sig till vuxna. Sambandet ser likadant ut i såväl landsbygdskommuner som storstadskommuner.

- Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället. Många föreningar gör vad de kan för att få ihop sina scheman, men barn och ungdomar kan inte anpassa sig som vuxna säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

Många gotländska föreningar upplever stora utmaningar till följd av brist på halltider. Rikard Lindberg på Wisby simsällskap berättar att bristen på tider i simhallen påverkar deras verksamhet enormt.

- Vi har för stora barngrupp på grund av bristen på tider i simhallen. Vi skulle behöva dela upp grupperna för en bättre inlärningsprocess men kan inte göra det idag eftersom vi bara har simskola en dag i veckan och vi skulle behöva ha simskola varje dag. I dagens läge kan vi inte utveckla verksamheten även om vi vill. Vi sitter inför varje termin och trixar med tiderna, för att få in en simgrupp för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning, någonting som är jätteviktigt, så var vi tvungna att slå ihop två grupper till en grupp som nu har 19 barn, säger Rikard Lindberg.

För föreningar blir tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer helt avgörande för verksamheten och i förlängningen folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På anläggningen eller idrottsmiljön pågår inte bara den fysiska ansträngningen. På platsen sker möten över gränser, folkbildning, läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

För att komma till bukt med problemet så behöver insatser göras:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppen för nya idéer
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar

 

Sidan publicerades: 31 augusti 2023