Nytt projekt om våldsprevention

RF-SISU Gotland har anställt Nina Rung och Peter Rung som projektledare för Södra Gotland samverkar. Projektet finansieras av medel från Jämställdhetsmyndigheten och har som mål att skapa samverkan kring våldspreventivt arbete. Ett viktigt projekt där vi ser möjligheten att använda idrottens kraft till att göra skillnad.

Sidan uppdaterades: 23 maj 2023

Nina Rung är kriminolog och har lång erfarenhet av att arbeta med våld; hos polisen som utredare, projektledare, skribent och som populär föreläsare. Peter Rung har utbildat Svensk Elitfotboll inom uppförandekoden samt arbetat med machokultur och mansnormer inom olika organisationer.

De berättar att de båda är oerhört glada att det här arbetet nu ska genomföras på Gotland och att även om våld mot närstående är en stor samhällsutmaning så är de övertygade om att det går att både förebygga och stoppa om vi alla hjälps åt. De ser fram emot att tillsammans med föreningar, organisationer och myndighetsutövare i samverkan på södra Gotland stärka, trygga och utveckla både individ och samhälle.

”Det ska bli så häftigt att få ta del av den kraft som redan finns på södra Gotland och använda idrotten som motor för en ännu starkare utveckling. Idrotten har en inneboende superkraft som vi behöver använda ännu mer i samhället, och här på Gotland är föreningslivet något alldeles extra dessutom, att få chansen att verkligen nyttja den potentialen i sin helhet ser jag som en av projektets stora styrkor”, säger Peter.

Det är just samverkan som är projektets styrka. Projektet är möjligt tack vare att organisationer, myndigheter och föreningar på södra Gotland har räckt upp handen och sagt att de prioriterar arbete med våldsprevention och vi hoppas att detta kan bli en modell för övriga Gotland och Sverige. 14 aktörer på södra Gotland, allt från BVC till Sudrets Hockey, sträckte i ett tidigt skede upp handen och sa att de var intresserade av att vara med. Fler kommer att inkluderas under projektets gång. Ämnet är inte lätt men Nina och Peters unika erfarenheter och kompetens är en stor tillgång för projektet och för Gotland.

”Efter att ha jobbat med frågan om våld mot barn, unga och vuxna under drygt 20 år i olika former, så känns det här projektet som att komma hem. Att få använda samlad erfarenhet och kunskap för att göra skillnad på södra Gotland, där vi bor och där våra barn ska växa upp, ser jag som något av det viktigaste att göra. Att projektet når nyfödda till åldrande genom allt från vård till idrottsföreningar tänker jag är helt avgörande för mesta möjliga effekt. Det ska bli otroligt roligt, peppande och stärkande att få jobba sida vid sida med så många aktörer och att få göra det med RF-SISU som både arbetsgivare och avsändare för projektet!” säger Nina .

Sidan publicerades: 23 maj 2023