Välkommen på anläggningskonferens

Den 23 februari anordnar Svenska Fotbollsförbundet tillsammans med RF-SISU och Gotlands Fotbollsförbund en anläggningsträff.

Sidan uppdaterades: 3 februari 2023

Under träffen kommer man att få information om skötsel av grönytor, energieffektivisering och olika bidrag mm.Träffen riktar sig framför allt till föreningar med egen anläggning, framför allt till fotbollsföreningar, men kan också vara intressant för golfklubbar m.fl. Anmäl dig genom att mejla Tomas Jansson tomas.jansson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 3 februari 2023