publik

Viktiga datum för idrottsledare

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Resebidrag, träningstid eller arrangemang i regionens anläggningar - fram med kalendern, här några viktiga datum att hålla reda på.

15 januari
Sista dag för ansökan om regionalt resebidrag och RF-resebidrag avseende 2:a halvåret.

31 januari
Sista dag för ansökan till Lokal idrottsutbildning (LIU). Sista dag för ansökan om tid för träning, matcher och arrangemang i regionens anläggningar gällande sommarsäsongen.

25 februari
Sista dag för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd (statligt och kommunalt) för höstens sammankomster.

28 februari
Sista dag för ansökan om Drifts- och Investeringsbidrag till idrottsanläggningar och motionsstugor.

31 mars
Sista dag för ansökan om tid för träning, matcher och arrangemang i regionens idrottshallar- och gymnastiksalar, simhallar samt Visby ishall gällande höst – vår.
- Idrottshallar/gymnastiksalar och ICA Maxi arena vecka 36-17.
- Visby ishall ca vecka 36-10.
- Simhallar v 34-24 (simföreningar)
- Sista dag för ansökan till Lokal idrottsutbildning - träningslära (LIU-T).

15 april
Sista dag för nominering till Kultur- och fritidsnämndens ungdomsledarpris.

15 juli
Sista dag för ansökan regionalt resebidrag och RF-resebidrag avseende 1:a halvåret.

25 augusti
Sista dag för ansökan om Lokalt aktivitetsstöd (statligt och kommunalt) för vårens sammankomster.

31 augusti
Sista dag för ansökan om tid på regionens konstgräsplaner Säve, Rävhagen, Slite och Hemse för vecka 42-51.

31 oktober
Sista dag för ansökan om tid på regionens konstgräsplaner Säve, Rävhagen, Slite och Hemse för vecka 2-17.
Sista dag för ansökan om tid inför nästkommande år för ”Idrottens Ö arrangemang” i regionens anläggningar.

1 november
Sista dag för ansökan om förtjänsttecken och utmärkelser.

1 december
Sista dag för ansökan till Nationell godkänd idrottsutbildning NIU.

31 december
Sista dag för orienteringsföreningar att ansöka om material av regionens mobila idrottsplats ”IP skogen” för nästkommande år.

Idrottshallar och Ica Maxi arena vecka 31-35

Fotbollsplaner
- Matchtider helg vecka 10-17 på Säve, Rävhagen, Slite och Hemse konstgräsplan.
- Vecka 18-41: Gutavallen, A7, Rävhagen 1 (niomannaplan),
Rävhagen 2 (två sjumannaplaner), Rävhagen 3 (två femmannaplaner), Säve, Rävhagen, Slite och Hemse konstgräsplaner

Simhallar
- Vecka 25-33 (simföreningar)

Efter föreningens årsmöte ska kopia på verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll lämnas till Kultur- och Fritidskontoret.

Med reservation för eventuella ändringar.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022