forsakring

Försäkringar och avtal

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Inom idrottsrörelsen finns försäkringar och avtal att ta del av för specialidrottsförbund, föreningar och medlemmar. RF-SISU Gotland har lokala idrottavtal utöver Riksidrottsförbundets rikstäckande avtal som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.
Detta är ett grundskydd för föreningen. Utöver denna Grundförsäkring bör styrelsen se över vilka eventuella kompletteringar till försäkringen som föreningen behöver. Observera till exempel att Grundförsäkringens olycksfallsdel inte avser aktiva idrottsutövare. De aktiva utövarna kan ofta försäkras genom respektive specialförbunds licensförsäkringar eller så tecknar föreningen en separat försäkring.

RF-SISU Gotlands idrottsavtal

RF-SISU Gotland har avtal med olika leverantörer som erbjuder din idrottsförening reducerade priser på sina produkter och tjänster.

Destination Gotland
Samarbete Idrottens Ö

Idrottspris på hotell och konferensanläggning
Best Western Strand Hotel
Best Western Solhem Hotel

För profilkäder, kontorsmaterial eller annat profilmaterial konakta Företagsspecialisten i Visby

Riksidrottsförbundets idrottsavtal

Riksidrottsförbundet har avtal med flera samarbetspartners som erbjuder produkter/tjänster till reducerade priser till idrotten och innefattar även specialidrottsförbunden, distriktsförbunden, idrottsföreningar och medlemmar.
Avtal finns för resor, hotell, hyrbilar, e-bokföring, IT-produkter, telefoni, jobb- och utvecklingsgaranti, taxi och nyhetsbrev.

Läs mer om Riksidrottsförbundets idrottsavtal

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Kontakt

Bo Johansson

Verksamhetsledare/ekonomiansvarig

0498207051