administration

Administration

Sidan uppdaterades: 11 december 2022

Idrottslig verksamhet är det vi brinner för och vill jobba med. Men ibland behövs skrivbordsjobb och administration. Därför erbjuder RF-SISU Gotland rådgivning, stöd och service till förbund och idrottsföreningar inom ett antal administrativa områden.

Ekonomi & skatter

Tack vare ett samarbete mellan RF-SISU Gotland, Blekinge, Skåne, Östergötland, Småland och Skatteverket kan idrottsföreningar få hjälp med frågor som rör skatter och avgifter. För idrottsföreningar är det räkenskapsåret som styr när föreningens inkomstdeklaration ska lämnas. Upptäcker du att Skatteverket har felaktiga uppgifter om din förenings räkenskapsår ska du kontakta dem.

Nedan hittar du länkar som kan vara till hjälp när det gäller skatter och avgifter för idrottsföreningar:

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om avgifter, sponsring och skatter.

Informationsträffar och webbseminarier

Vi rekommenderar att du tar del av Skatteverkets kostnadsfria webbseminarier. Där kan du bland annat lära dig mer om idrottsföreningens åtaganden som arbetsgivare när det gäller att lämna inkomstdeklaration och kontrolluppgift.


Juridiskt stöd

RF-SISU Gotland hjälper till med juridiskt stöd till aktiva inom idrottsrörelsen, förenings-/organisationskunskap och skattefrågor samt övrig idrottsrelaterad juridik.
Mer om Riksidrottsförbundet juridik

Redovisningsstöd

Behöver du råd när det gäller din förenings ekonomi- eller personaladministration? RF-SISU Gotland erbjuder stöd till föreningar och förbund vad det gäller:

Ekonomiadministration - löpande bokföring, bokslut, fakturering (ex medlemsfakturering) och upprättande av årsredovisning

Vi kan även hjälpa till vid en förändring av föreningens redovisning exempelvis vid byte av bokföringsprogram eller hjälpa till att få rutiner runt föreningens ekonomi.

Personaladministration - löneadministration, arvoden, deklarationer för skatt och arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, anställningsfrågor och personalförsäkringar.

Mer om löneadministration

Sidan publicerades: 26 september 2022