Samsyn Gävleborg

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har RF-SISU Gävleborg utvecklat dialogmetoden Samsyn. I Gästrikland startade Samsyn 2007 och i Hälsingland 2017. Från och med 1 november 2021 slogs dessa samman till Samsyn Gävleborg. Konceptet Samsyn har sedan starten 2007 spritt sig till många av landets övriga idrottsdistrikt.

Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste "välja" idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter.

Dialogmodell för att undvika krockar

Att underlätta för barn att hålla på med flera idrotter samtidigt är en viktig fråga. Idag kan det bli svåra val för barnen och deras föräldrar när idrottssäsongerna krockar och när det finns krav på att vara med på ett visst antal träningar för att få vara med på match till exempel. Några av de större förbunden i Gästrikland respektive Hälsingland har därför enats kring dialogmodellen Samsyn, som ska underlätta barn och ungas idrottande.

I praktiken innebär Samsyn att förbunden ansvarar för att planera sina säsonger i dialog med varandra för att undvika krockar. Grundsynen ska vara att det är ok att hålla på med fler idrotter. Det går naturligtvis inte att undvika krockar till 100 %, men i de fallen har förbunden tagit fram en särskild prioriteringsordning att utgå ifrån så att barnen inte ska komma i kläm. Dialogmodellen samordnas av RF-SISU Gävleborg.

Specialidrottsförbund i Gävleborg som tagit beslut om Samsyn:

  • Bandyförbundet Distrikt Nord
  • Gestriklands Fotbollförbund
  • Hälsinglands Fotbollförbund
  • Gästriklands Ishockeyförbund
  • Hälsinglands Ishockeyförbund
  • Handbollförbundet Mitt
  • Gävleborgs Innebandyförbund

Länk till riktlinjer och prioriteringsordning för Samsyn Gävleborg Pdf, 131 kB.

Länk till Samsyn Gävleborgs gemensamma kalender

Om riktlinjerna inte följs

Om du som idrottsledare upplever en situation där riktlinjerna för Samsyn inte följs, ber vi dig att i första hand kontakta berörd ledare. Om problemet ändå kvarstår så är du välkommen att kontakta oss på RF-SISU Gävleborg, så hjälper vi dig att ta frågan vidare.

Olof Hansson, idrottskonsulent/samordnare Samsyn, RF-SISU Gävleborg
072-355 19 85
olof.hansson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 18 november 2022

Hur tänker idrottsstjärnorna när det gäller att hålla på med fler idrotter än en? Se filmklippen där lokala profiler inom fem olika idrotter berättar om sina erfarenheter.