Framtidens plats för idrott i fokus på Temakonferens 2024

När vi planerar för idrott i framtiden har vi många perspektiv att förhålla oss till. Hur ska vi möta de framtida behoven och skapa morgondagens moderna och hållbara platser för idrott? På Temakonferens 2024 bytte vi erfarenheter medan byggdammet virvlade ett stenkast bort.

Sidan uppdaterades: 9 april 2024

Det var bred uppslutning från länets kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner när RF-SISU Gävleborgs årliga Temakonferens genomfördes den 8 april. I år hade vi förlagt konferensen till Sandviken för att bland annat se hur deras anläggningssatsning fortskrider.

RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl höll i konferensen.
– Temakonferensen är en spännande mötesplats tycker vi, här kan vi från idrotten tillsammans med regionala och kommunala företrädare, omvärldsspana, byta erfarenheter och ta dialogen vidare kring frågor som rör idrott och samhälle. Just nu har vi stort fokus på anläggningsfrågor då det är en viktig förutsättning för idrott och fysisk aktivitet. Det är frågor där vi kan ha stor nytta av varandra om vi samverkar, säger Ann-Gerd.

Nytt verktyg för analys

Föreläsare framför grupp av åhörare.

Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott Riksidrottsförbundet (RF), lyfte tips om hur det kan se ut när planering av idrottsytor i en kommun fungerar som bäst. Han visade även ett verktyg för geografiska analyser som RF tagit fram tillsammans med SpaceScape. Med verktyget kan kommunerna göra nulägesanalyser utifrån geografi, antal invånare, antal anläggningar och idrottsytor, placering, besökstryck, transportavstånd, kollektivtrafik etc. Analysen kan användas som samtalsunderlag på vägen fram till beslut.
– Mitt råd till kommuner är att behandla fysisk aktivitet och idrott i alla faser från visionsstadiet till konkreta planer. Och se till att samverkan är systematisk både inom kommunen och mellan kommunen och idrottsrörelsen. Ju tidigare vi pratar om vilka funktioner vi ska ha på platsen, desto bättre, säger Jonnie.

Trygg miljö alla dagar

Föreläsare framför grupp av åhörare.

Lotta Törnkvist, Svenska Fotbollförbundet och Upplands Fotbollförbund, arbetar med projektet ”Alla dagar” som syftar till att ta bort tabun kring mens och träning för tjejer. Hon pekar på att anläggningens utformning spelar stor roll för att skapa trygga miljöer för målgruppen. Tyvärr är tillgången till funktionella omklädningsrum och fräscha toaletter bristfällig i många idrottsmiljöer, och kunskapen krig frågorna är många gånger låg. I Uppland genomför man träffar med idrotten och kommunen tillsammans för att ta diskussionen om hur man kan förbättra läget.

– En stor andel tjejer hindras i sitt idrottsutövande och avstår exempelvis från matcher på grund av att det finns för dåliga förutsättningar när det gäller omklädningsrum och toaletter, säger Lotta.

Ferrum Arena – plats för idrott i Sandviken

Två föreläsare framför grupp av åhörare.

Deltagarna fick även ta del av de erfarenheter som Sandvikens kommun samlat på sig i sin pågående anläggningssatsning. Ulf Gillström, ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef Sandvikens kommun gav en bild av arbetet ”från ax till limpa” och bjöd på matnyttiga medskick.

– Jag har verkligen fått insikten om hur svårt det kan vara att upprätthålla relevant beställarkompetens i en kommun. Vi bygger inte anläggningar särskilt ofta, och de som var med förra gången det hände finns inte med idag. Mitt tips är att lägga tid på många studiebesök där politik, förvaltning, byggare och föreningsrepresentanter åker tillsammans, säger Kenneth.

Ulf och Kenneth avrundade dagen med ett guidat besök på Ferrum Arena, som vid besöket var en byggarbetsplats men som ska stå klar för invigning i september 2024.

Vad tar du med dig från Temakonferens 2024?

Kvinna i bygghjälm på en byggarbetsplats

Lina Bornegrim, fastighetsutvecklingschef, Gavlefastigheter:
– Det har varit bra att få diskutera, att få prata om hur processerna kan se ut i arbetet. Vikten av att ha bra översiktsplaner som underlag till exempel. Jag upplever att det finns en samsyn mellan kommunerna här idag, vi har liknande utmaningar. Personligen kommer jag att titta vidare på Riksidrottsförbundets kartanalyser, de var intressanta. Särskilt som vi som kommun kan addera egen data i materialet. Hur lokaler kan samutnyttjas med skolan är också en viktig fråga.

Kvinna i bygghjälm på en byggarbetsplats

Anna Lindqvist, kultur- och fritidschef, Hudiksvalls kommun:
– Jag tar med mig att detta är ett komplext och svårt arbete. Ska jag nämna något konkret så är det vikten av att ta fram tydliga och bra underlag för politiken som grund för beslut. Jag tänker också att det här är frågor där vi behöver arbeta med god framförhållning.

Kvinna i bygghjälm på en byggarbetsplats

Linda-Marie Anttila, ordförande Kultur- och fritidsutskottet, Hofors kommun:
– Att vi som ingår i de här processerna behöver förstå varandras roller på ett tydligt sätt. Jag blev nyfiken på Sandvikens modell där de har enskilda dialoger med föreningarna och även involverar de förtroendevalda i arbetet. Den modellen kan man tänka sig att sno! För egen del tänker jag även på att vi behöver prata mer om bevarande, att återanvända och rusta upp. Vi har olika utmaningar beroende på kommunstorlek. Nyckelordet är "tillsammans"!

Länk till mer info om RF-SISU Gävleborgs Temakonferenser

Människor i gruppdiskussioner på en konferens
Människor i varselvästar på besök på byggarbetsplats
Människor i varselvästar på besök på byggarbetsplats

Sidan publicerades: 8 april 2024