Framtidsfokus när tjugo Gävleborgsidrotter samlades till konferens

Barn- och ungdomsidrott och stärkt ledarskap var teman som engagerade distriktets specialdistriktsförbund vid årskonferensen i Gävle i helgen.
– Det är viktigt att vi tillsammans i föreningslivet pratar om hur vi kan ta hand om barn och unga. Där har vi en utmaning i hela Sverige, menar Anders Eriksson, Norrlands Bordtennisförbund, som deltog i konferensen.

Sidan uppdaterades: 13 december 2023

Under den gångna helgen samlades representanter från ett tjugotal Specialdistriktsförbund (SDF) i Gävle för att diskutera aktuella frågor, byta erfarenheter och få kunskapspåfyllnad och inspiration inför arbetet som väntar 2024-2025.

Genom att tillsammans summera 2023 kunde man konstatera att många bra insatser gjorts, nya spelformer och anpassningar utvecklas kontinuerligt och flera SDF upplever en ökad tillströmning av barn och unga i verksamheten. Många utmaningar finns dock att ta tag i – hitta sätt för att behålla barn och unga längre inom idrotten, stärka det befintliga ledarskapet och rekrytera fler ledare och fortsatt hitta lämpliga alternativ för de som inte vill träna för att tävla.

Ett stärkt ledarskap

Under konferensens första dag fick deltagarna ta del av goda exempel från tre föreningar som på olika sätt lyckats hitta vägar att stärka ledarskapet och utveckla sin verksamhet:

Michaela Olsson, Ala IF Handboll, berättade hur hon själv rekryterades till verksamheten och hur föreningen nu arbetar för att hitta nya ledare. Genom att involvera föräldrar tidigt, genom att ställa frågan brett i de egna leden och genom att satsa på mentorsprogram och ledarutbildning till exempel.

En person syns på en filmduk i ett videouppkopplat föredrag.

Michaela Olsson, Ala IF Handboll, fanns med via länk och berättade på temat Stärkt ledarskap i föreningen.

Olof Höglin, Gävle Skidkamrater, delade med sig av den resa som föreningen gjort när de gått från en verksamhet med 20 barn till att de idag har 75 barn som tränar med föreningen. Idag har samtliga 15 ledare gått utbildningar via RF-SISU och det egna förbundet – tidigare hade de två utbildade ledare. Genom att involvera föräldrar i små steg och att ge barn och unga mer utbyte i form av sociala möten i klubbstugan känner man idag ett stort och växande engagemang i föreningen.

En person håller föredrag framför en grupp i en konferenssal, i bakgrunden på en filmduk finns en stor logotyp Gävle Skidkamrater.

Olof Höglin, Samarbets- och sponsringsansvarig i Gävle Skidkamrater.

Att Annica Rengman Bergh, Söderhamn Ungdoms IF, kom in i idrotten skyller hon på sin pappa som tog med henne på ”pojkbandy” som det hette. Idag är hon ordförande i SUIF och arbetar på många fronter med utvecklingsarbete inom idrotten. Hon poängterar vikten av att bli starka tillsammans och att vara uppmärksam på om någon har en tendens att ta på sig för mycket. Generellt har hon inställningen att man ska ge alla ansvar, då växer man som människa.

En person håller föredrag.

Annica Rengman Bergh, ordförande SUIF.

Valberedningen – en nyckel till framgång

Deltagarna fick även lyssna till Annika Lundqvist, ordförande i RF-SISU Gävleborgs valberedning, som ville förmedla bilden av hur viktigt valberedningsarbetet är för att främja ett strategiskt ledarskap och en hållbar stark idrott. Genom att ge förslag på hur arbetet kan struktureras och följas upp fick deltagarna många tips för att underlätta och stärka arbetet med att hitta rätt person till rätt uppdrag i förbundsstyrelserna.

En person håller föredrag.

Annika Lundqvist, ordförande valberedningen RF-SISU Gävleborg.

Lördagen inleddes med ett fokus på de nyligen uppdaterade huvudriktlinjerna för barn- och ungdomsidrott. En fråga som engagerade var frågan om hur barn och ungdomar ska delas in i verksamheten. Är verkligen åldersindelning ett bra sätt eller ska man tänka mer i termer av nivåindelning? Vikten av att involvera och ta vara på barnens röster lyftes som en nyckelfråga.

Anläggningsfrågor lyftes

Under konferensen gavs även tid att prata anläggningsfrågor. Ett exempel som lyftes var Uppsvenska Gymnastikförbundet som har arbetat tillsammans med Söderhamns kommun och 2 Architects i ett projekt kring en multianläggning i Söderhamn. Exemplet visade bland annat på att ett starkt samarbete mellan många föreningar kan ge riktigt goda effekter.

I kortare pass berördes även Rörelsesatsning i skolan, ett starkare samarbete med Parasport Gävleborg samt stärkt ledarskap genom NPF-anpassning som modell.

Sex personer sitter runt ett bord och diskuterar.
Sex personer sitter runt ett bord och diskuterar.

”Roligt att se all den här viljan!”

– Idrottsrörelsen behöver hitta sätt att anpassa sig efter de samhällsförändringar som sker för att vi ska kunna fortsätta utvecklas. Konferensen uppskattades bland annat för möjligheten till samtal, att lära av varandra och bygga nätverk. Oavsett idrott har många förbund samma problem att brottas med, vilket gör dialogen mycket givande. säger Therese Florentin från RF-SISU Gävleborgs styrelse.

– Vi enas i ett stort engagemang, glädjen i att se barn och ungdomar i idrott och en uppenbar vilja att arbeta vidare med de här frågorna. Den känslan genomsyrade helgen. Som ledamot i styrelsen är det fantastiskt roligt att se all den här viljan att driva idrottsrörelsen framåt! säger hon avslutningsvis.

Två personer står framför en rollup med budskapet Idrottsrörelsen gör Gävleborg starkare, i bakgrunden en lysande julstjärna i ett fönster.

RF-SISU Gävleborgs ordförande Thomas Nylund och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl ledde konferensen.

Sidan publicerades: 13 december 2023