Karate och orientering – vägar till integration och en bättre hälsa

Metoden ”Hälsa för alla” är utvecklad av RF-SISU Gävleborg och ingår som en del i det EU-finansierade projektet Samverkan Gävleborg 2022. Under en serie träffar får grupper av tredjelandsmedborgare lära sig mer om fysisk aktivitet, hälsosam livsstil och föreningskunskap. Denna gång stod prova-på-aktiviteter och möten med föreningslivet på schemat.

Sidan uppdaterades: 4 augusti 2023

På Sörby IP blir deltagarna välkomnade av Gävle Orienteringsklubb som har ställt iordning en miniorienteringsbana som alla får testa. Trots att många av deltagarna inte kan så mycket svenska ännu, går det alldeles utmärkt att visa hur allt fungerar och hur kontrollerna ska ”blippas”. Utmaningen är att göra det i den ordning som kartan visar!

Får in nya deltagare via lek

– Orienteringen passar bra för alla kategorier, nybörjare som mer vana. Man får in nya deltagare via lek. Orientering är lek! Det är som en skattjakt! säger Nicolas Lavigne, ordförande i Gävle OK.

Gävle Orienteringsklubb visar kartor och banor för en grupp

Gävle Orienteringsklubb visar kartor och banor som deltagarna ska få prova på.

– Nästa steg kan vara att de får prova våra Hitta-ut-kartor. Det är väldigt socialt också, man träffas ofta vid olika checkpoints och kan tipsa och peppa varandra! För de som blir mer intresserade så har vi även orienteringskurser för vuxna. Då har vi ett väldigt ledartätt upplägg så att man ska få bra hjälp, säger han och utlovar att alla som vill testa är välkomna till föreningen.

Ett jubel hörs från målområdet: "Jaaaaaa!"
– Tänk att vi har klarat fem olika banor nu, jublar projektledare Afaf Radhison och gör high five med de deltagare som hon gjort sällskap med runt orienteringsbanan.

En grupp människor tittar på orienteringskartor

Nicolas Lavigne från Gävle OK visar kartorna som finns i olika svårighetsgrader.

Två personer som blippar vid en orienteringskontroll

Det gäller att "blippa" kontrollerna i rätt ordning.

Tittar man sig omkring är det en hel del viftande, pekande hit och dit, och glada miner! Utmaningen går verkligen hem i grupperna!

När regnet börjar dugga i slutet av orienteringsövningen passar det bra att dra sig in i inomhushallen. Där finns Brynäs Kuyokoshin Karate som visar olika övningar som deltagarna får prova tillsammans med instruktörerna.

Budskapet: Rörelse är kul!

Afaf Radhison, som är projektledare för RF-SISU Gävleborgs del i projektet, ser mycket positivt på hur gruppen tagit sig an utbildningen:

– De är positiva, nyfikna och vill lära, säger hon. Det finns så klart många trösklar att ta sig över, men vi gör det tillsammans steg för steg.

Tre människor vid en orienteringsbana på en idrottsplats.

Afaf Radhison, till höger, är projektledare för RF-SISU Gävleborgs del av projektet: "Hälsa för alla".

– Vi är väldigt lyhörda när vi jobbar med grupperna, berättar Afaf. Man märker på gruppen viken nivå de är på och vad de verkar intresserade av. Då får vi ibland styra om och hålla schemat lite öppet. Det är viktigt att vi når fram med budskapet att rörelse är kul och att det är viktigt att ta hand om sin hälsa, säger hon. Det här är en målgrupp som kanske inte kliver in på ett gym eller själva knackar på hos en förening, så vi har börjat med att de fått gummiband att träna med hemma. Målet är att de ska få hjälp att hitta till föreningslivet där de kan hitta aktiviteter som intresserar dem eller kanske engagera sig i föreningen på något annat sätt, säger Afaf.

Utveckla metoder

– Projektet är menat att vara ett lärande. Det huvudsakliga syftet är att undersöka arbetssätt för att underlätta för tredjelandsmedborgare att finna en väg till arbetslivet. RF-SISU Gävleborgs Hälsa för alla-träffar ska motverka inaktiv väntan för deltagarna och få dem att helt enkelt må bättre på olika sätt. Tillsammans kan vi inom projektet utveckla metoder och dra nytta av samverkan för att lära så mycket som möjligt om vilka vägar och arbetssätt som är optimala i olika kommuner, säger Afaf.

Två personer provar på karate med en instruktör.

Instruktörer från Brynäs Kyoshokin Karate visar olika moment som deltagarna får prova på.

En nöjd grupp säger hejdå efter dagens aktiviteter. Afaf och föreningsrepresentanterna får många leenden och tummar upp.

Esmahan Abd Alreshid, Yusuf Alisou Ali och Huda Taha tycker alla att dagen har varit bra.

– Träna, träna! Starkare! Stark bra! Säger Esmahan och spänner armmusklerna för att förstärka budskapet.

Tre personer i en idrottshall, gör tummen upp och höjer händerna för att visa uppskattning.

En mycket bra dag tyckte Esmahan Abd Alreshid, Yusuf Alisou Ali och Huda Taha.

Mer info om projektet

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 medfinansieras av Europeiska Unionen genom Asyl-, migration- och integrationsfonden. Syftet med projektet är att genom samverkan mellan aktörer, utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället.

I projektet Samverkan Gävleborg 2022 är kommunerna i Bollnäs, Hofors, Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig och Gävle projektparter tillsammans med RF-SISU Gävleborg och Högskolan i Gävle. Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare. Projektet pågår mellan 1 november 2022 till 31 oktober 2026.

* Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EUs medlemsstater.

Du kan läsa mer om Samverkan Gävleborg 2022 här:
Länk till vår projektsida på webben

Sidan publicerades: 4 augusti 2023