Bra verktyg leder Hofors BMX & Skate mot framtiden

Hofors BMX & Skate hade satt fingret på ett antal viktiga framtidsfrågor och samlades för en utvecklingsdag ledd av vår idrottskonsulent Marcus. Med hjälp av pedagogiska verktyg och Korpen Riks utbildare Evelina har de nu tagit rejäla steg framåt.

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Dagen inleddes med en workshop där man tillsammans tittade på hur föreningen låg till i förhållande till sin verksamhetsplan. Med Marcus som processledare arbetade föreningen vidare med vilka roller som behövs internt för att fortsätta driva arbetet på bästa sätt och korrigerade planen därefter.

Marcus Andersson, idrottskonsulent från RF-SISU Gävleborg, var processledare under dagen och gav verktyg och inspel i utvecklingsarbetet.

Hur får vi fler ledare?

Sedan var det dags för ett arbetspass på temat rekrytering och ledarförsörjning. Med utgångspunkt i utbildningsmaterialet ”Återstart – ledarrekrytering” fick föreningen hjälp att precisera och kartlägga hur arbetet skulle gå till. En så kallad dialogduk användes för att sätta i gång samtalen kring utvalda frågor:

  • varför tycker vi att man ska engagera sig i vår förening?
  • vilka är de viktigaste målgrupperna för oss?
  • Var och hur kan vi hitta nya personer till vår förening?
  • Hur skapar vi så bra och hållbara försättningar som möjligt för ledare?
  • Hur kan vi göra det så attraktivt som möjligt att engagera sig i föreningen?

Ett område som föreningen fokuserade på var behovet av att engagera fler aktivitetsledare för olika åldersgrupper. En åtgärd man ville prova var att bredda kommunikationen och använda sig mer av sociala medier för att nå ut.

Söka medel för anläggningsutveckling

Föreningen gjorde även en kraftsamling kring anläggningsfrågan. Där fick de använda materialet ”Hur du söker projektmedel”. Föreningens önskemål är att utveckla och stärka anläggningen, så under processdagen fick man hjälp att förbereda och påbörja en ansökan som förhoppningsvis kan ge efterlängtade möjligheter att utöka verksamheten.

Styrelsemedlemmar och några av föreningens ledare deltog under dagen – bild från en av gruppdiskussionerna.

Ett av passen under utvecklingsdagen hölls av Korpen Riks representant Evelina, som bjöd på en genomgång av KIT – Korpens IT-system. Föreningen fick ställa frågor och lära mer om hur de kan använda systemet för att administrera sin verksamhet på det bästa och enklaste sättet.

Sammantaget en dag full av lärdomar, kreativitet, idéer och framåtlutat arbete! Det ska bli spännande att följa föreningens fortsatta utveckling!

Vill din förening ha hjälp i utvecklingsarbetet?

Verktygen och utbildningsmaterialet som Hofors BMX & Skate använde finns även tillgängliga för dig och din förening.

Vi frågade Marcus hur man gör om man vill ha hjälp med utvecklingsarbetet:

– Du kan alltid börja med att höra av dig till din idrottskonsulent så får du hjälp att skräddarsy insatsen så att det passar just er förening. För Hofors BMX & Skate passade det bra att samla ihop flera områden och arbeta en heldag för att ta ett större grepp. För andra föreningar kan det passa bättre att till exempel välja en specifik fråga för en kortare workshop och lägga upp en plan för ett återkommande arbete. Vi har väldigt många olika verktyg och material som är flexibla och passar för olika frågor och tillfällen – så för det mesta kan vi tillgodose föreningarnas önskemål på ett bra sätt.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Sidan publicerades: 29 november 2022