Energiexperternas råd till idrottsföreningar

Det är tuffa tider för många idrottsföreningar, särskilt de som driftar egna anläggningar. Här ger energiexperter från Region Gävleborg och Gävle kommun tips om energibesparingar som kan ge effekt för föreningen.

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Både kommuner och idrottsföreningar samlades till det digitala möte som RF-SISU Gävleborg bjöd in till här om kvällen. På mötet informerade distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl om vilka insatser som pågår inom idrottsrörelsen och vilket stöd som kan erbjudas, och två energiexperter fanns med för att ge stöd och råd.

Idrotten återhämtar sig fortfarande från det ansträngda läge som pandemin orsakade. Får vi nu en situation där föreningar tvingas dra ned på verksamhet eller höja avgifterna på grund av höga el- och driftskostnader så riskerar vi ett tapp igen. Det är väldigt viktigt att föreningarna får professionell hjälp att se över sin energiförbrukning – att man får hjälp att se hur man kan agera, både i de små detaljerna och i de mer långsiktiga åtgärderna, säger Ann-Gerd Bergdahl.

Ann-Gerd redogjorde även för RF-SISU Gävleborgs möjligheter att ge anläggningsstöd för energieffektiviserande åtgärder. Mer detaljerad info finns i presentationen du kan ladda ned i slutet av artikeln.

Ann-Gerd Bergdahl distriktsidrottschef, Mats Sandfors energi- och klimatrådgivare på Gävle Kommun och Magnus Olander, projektledare energieffektivisering på Region Gävleborg gav vägledning och tips under mötet.

 

Vägledning och kartläggning

Under mötet gav Mats Sandfors, energi- och klimatrådgivare på Gävle Kommun och Magnus Olander, projektledare energieffektivisering på Region Gävleborg en genomgång av olika områden man kan se över för att spara energi.

Ett av de första tipsen är att ta kontakt med en energirådgivare. Kommunerna har kostnadsfri rådgivning, och vill man som förening gå vidare så kan man få hjälp att göra en energikartläggning där man får förslag till åtgärder och en beräkning av de ungefärliga kostnaderna. Kommunens rådgivare kan även hjälpa till att jämföra offerter vid behov.

Energi- och klimatrådgivarna ägnar sig varken åt myndighetsutövning eller gör konsultjobb. Rådgivningen går inte heller in på detaljer som i en energikartläggning, men det är en bra vägledning för att komma i gång med energiarbetet.

Titta på statistiken

Det bästa är förstås en fullskalig kartläggning, men föreningen kan komma ganska långt genom att titta på sin energistatistik för användning av el och fjärrvärme. En bra start i energiarbetet är att få överblick av dagsläget. Magnus tipsar om att man kan hämta bra statistik på elnätsbolagens hemsidor. Där kan du se vad är det är som drar mest el, och under vilka tider på dygnet.

- Om man vill göra en kartläggning så tycker jag att det är viktigt att förankra ett sådant arbete i föreningen. Diskutera igenom vad ni vill göra och varför, och ta ett beslut i styrelsen. En fullskalig kartläggning kan kosta en del, men effekterna kan bli stora, säger Magnus Olander. Ha om möjligt en person som är ansvarig för miljö/klimatfrågor som har lite extra koll.

Skapa en kultur i föreningen

För att resultatet av ert energieffektiviseringsarbete ska vara bestående och långsiktigt behöver föreningen skapa en kultur där energieffektivisering är en del av det dagliga arbetet. Det innebär att attityder och beteenden måste förändras, rutiner och riktlinjer behöver arbetas fram och förankras i hela föreningen. De åtgärder som genomförs ska följas upp och energistatistiken analyseras.

Mats och Magnus rekommenderar även föreningen att göra ett aktivt val kring det elavtal man har om det finns möjlighet. Man har kanske tagit över ett avtal som någon annan tecknat och då är det läge att kolla upp avtalstider och alternativ.

Ta del av energiexperternas tips

Via länken nedan du ladda ned de presentationsbilder som visades under mötet.
OBS! Håll koll uppe i vänstra hörnet på vissa bilder – där finns en liten pratbubbla – klicka på den så ser du kommentarer till bilderna och får ännu mer detaljerade tips!

Länk till presentation med energispartips

I presentationen får du får bland annat tips om.

  • hur du kan minska värmeförluster
  • hur man ska tänka om man vill byta belysning
  • hur man kan minska vattenanvändningen.
  • vilka verktyg man kan använda för att göra kalkyler

… och mycket annat


Ytterligare information:

Riksidrottsförbundet har tagit fram en checklista för föreningar

På Energimyndighetens hemsida finns ännu fler tips och råd

Sidan publicerades: 3 november 2022