Grundutbildning för föreningsledare

Som föreningsledare är du en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i så bra verksamhet som möjligt.

Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Sidan uppdaterades: 26 april 2024

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Vi menar att kunskaper om hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktiga kunskaper oavsett vilken roll man har i föreningen.

Målet är att det ska finnas möjlighet till utbildning för såväl den med ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs som för den som har en specifik roll i föreningen.

Övergripande innehåll och upplägg
Syftet med Grundutbildningen för föreningsledare är att bidra med kunskap och inspiration så att du i ditt uppdrag som förtroendevald i en styrelse ska kunna leda en förening på ett sätt som bidrar till din till din förenings utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, den förflyttning som benämns som Strategi 2025.

Utbildningen omfattar ca 12 lektionstimmar á 45 minuter/lektion och sker i ett varierat lärande via både webben och fysiska träffar.

Fördelning av lektionstimmarna är: ca 1 timme intro, ca 7 lektioner som egenstudier via webben, ca 4 lektioner där du träffar andra som går utbildningen.

Digitalt intro 2024-10-08 19:00 -19:45

Hemmastudier

Fysisk träff 2024-11-05 18:00 - 21:00

 

 

Plats:

Teams

Datum:

tisdag 8 oktober 2024

Starttid:

Kl. 19.00

Sluttid:

Kl. 19.45

Anmälan:

Senast tisdag 1 oktober 2024

Sidan publicerades: 26 april 2024