Lärgruppen – flexibelt sätt att lära tillsammans

Sidan uppdaterades: 18 mars 2024

Gemensamma samtal sätter idéer i rörelse och utvecklar föreningen! Lärgruppen är en enkel metod när din förening eller ditt lag vill lära något nytt och utvecklas tillsammans. Kontakta oss på RF-SISU Gävleborg för att komma igång så hjälper vi er med bra verktyg för ert lärande.

En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Samtalet utgår ifrån ett tema som är angeläget för er förening. Till hjälp har ni reflektions- och samtalsfrågor – en lärgruppsplan. Någon i gruppen är lärgruppsledare och hjälper till att fördela ordet och hålla tråden.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. Gruppen kan träffas fysiskt eller digitalt och ni kan också göra studiebesök eller bjuda in en expert.

En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst, från visions- och målarbete till att må bra som tränare. Från samtal kring värdegrundsfrågor till ledarrekrytering.

Inspireras av våra lärgruppstips

Vi har samlat några av våra populäraste lärgruppsmaterial på en inspirationssida. Ta en titt där och fundera över vad just din förening skulle vilja prata om och lära er tillsammans.

Länk till våra tips om lärgruppsmaterial

Kontakta oss när ni vill starta en lärgrupp

Vi rekommenderar att ni alltid tar kontakt med er idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg när ni vill genomföra en lärgrupp i er förening. Vi har då möjlighet, genom folkbildningsanslaget, att bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Lärgruppen rapporterar ni sedan in via IdrottOnline, vi kan visa dig hur det går till. Tillsammans gör vi din förening starkare.

Fysisk träff eller digital?

Tänk på att en lärgrupp kan genomföras både som en fysisk träff och i digital form. Att ses digitalt kan vara praktiskt om ni har svårt att hitta tillfällen att ses eller har andra omständigheter som gör det svårt att samlas på en fysisk plats.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Har du ännu inte någon specifik kontaktperson på RF-SISU Gävleborg? Hör av dig till oss på utbildning.gavleborg@rfsisu.se så ser vi till att du kommer i kontakt med rätt person.

Lärgrupp – så här går det till

Här finns länkar med mer information till er som ska starta lärgrupper i föreningen.

Guide för folkbildning i föreningen Pdf, 11 MB.
En guide för dig som bedriver folkbildnings- och utbildningsverksamhet i en förening. Du kan till exempel vara ledare, utbildningsansvarig eller lärgruppsledare i din förening.

Guide för lärgruppsledare Pdf, 469 kB.
Som lärgruppsledare behöver du inte ha svar på alla frågor, utan din roll är att vara samordnare, pådrivare och inspiratör. Guiden ger dig tips och idéer som kan underlätta och vara till hjälp i ditt uppdrag.

Utbildning för lärgruppsledare
En webbutbildning för dig som ska vara lärgruppsledare.

Välkommen som deltagare Pdf, 1 MB.
För dig som ska delta i en lärgrupp eller bara är nyfiken på vad en lärgrupp är.

Att leda en digital lärgrupp

Praktisk handledning för lärgruppsledare i digitala lärgrupper Pdf, 441 kB.
För dig som ska vara lärgruppsledare för en digital lärgrupp.

Se filmen om idrottsrörelsens folkbildning

Sidan publicerades: 26 september 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Vi har samlat exempel på några lärgruppsmaterial att inspireras av – kanske behöver ni ta fram en krisplan, utveckla ledarskapet eller ha ett "taktiksnack" med styrelsen?