Stöd till idrottsförbund (SDF)

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

RF-SISU Gävleborgs idrottskonsulenter finns tillgängliga för att stötta specialdistriktsidrottsförbund i utvecklings-, utbildnings- och folkbildningsfrågor.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbundens och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje idrottsförbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Gävleborg som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har tankar om utbildnings- och utvecklingsfrågor.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Verksamhetsstöd att söka för SDF

Specialdistriktsförbund med föreningar i Gävleborg kan ansöka om verksamhetsstöd för utveckla verksamheten. Stödet består av ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag.

Grundbidrag

Grundbidraget fördelas som bidrag till SDF som omfattar minst 8 föreningar inom distrikt RF-SISU Gävleborg. Bidraget är 125 kronor per förening.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget fördelas som projektstöd och söks av SDF. Verksamhetsbidrag kan sökas för utvecklingsinsatser i respektive SDF:s föreningar i Gävleborg. För 2023 kan verksamhetsbidrag sökas för insatser inom något/några av nedanstående insatsområden. Aktuella och sökbara områden är direkt hämtade ur av specialförbunden beslutad verksamhetsinriktning 2022–2023 på Riksidrottsförbundets stämma 2021.

 • Idrott i förening
  Stärka föreningsdemokratin genom insatser för föreningsutveckling och föreningskunskap.
 • Livslångt idrottande
  Få fler idrottsföreningar att prova/införa nya verksamhetsformer med ökad flexibilitet.
 • Idrottens värdegrund är vår styrka
  Få fler idrottsföreningar att genomföra ett värdegrundsarbete.

Att söka SDF-bidrag

Verksamhetsbidraget för 2023 ska sökas senast 15 december 2022,

Länk till ansökan om verksamhetsbidrag 2023 Word, 94 kB. (Worddok)

Beslut om verksamhetsstöd fattas av styrgrupp utsedd av RF-SISU Gävleborg. Beslut om verksamhetsstöd lämnas senast under februari det år som ansökan avser.

Utbetalning av verksamhetsstöd kan göras tidigast 28 februari 2023 under förutsättning att inget oförutsett händer med RF-SISU:s regionala bidrag.

För att utbetalning av grundbidrag och verksamhetsbidrag ska göras krävs att SDF skickar in:

 • Den senaste verksamhetsberättelsen
 • Ekonomisk redovisning
 • Revisionsberättelse

Återkoppling ska lämnas till RF-SISU Gävleborg senast 31 december 2023. SDF blir återbetalningsskyldig av tilldelat verksamhetsstöd om verksamheten inte genomförts.

Rabatter och förmåner

Riksidrottsförbundet har slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som ger möjlighet till specialerbjudanden på produkter och tjänster inom idrottsrörelsen.

Läs mer på rf.se om vilka rabatter och förmåner ni har rätt till

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till vår kontaktperson för SDF-frågor om du undrar över något eller vill veta vem som är kontaktperson för ditt SDF till exempel:

Johanna Bidner
RF-SISU Gävleborg
johanna.bidner@rfsisu.se
Telefon 070-2145206

Sidan publicerades: 4 november 2022