Projektstöd IF: Återstart

Sidan uppdaterades: 9 januari 2024

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Målet med Projektstöd IF: Återstart är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Vad kan föreningen söka stöd till?

Stödet ska gå till insatser i föreningarna som mildrar coronapandemins effekter och bidrar till en återstart där verksamheten kan växa sig stark igen.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Stödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

RF-SISU Gävleborgs sökbara områden:


1. Stöd till folkbildning och utbildning

För att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati.

2. Stöd till föreningsdemokrati

För insatser som stärker de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Det är enkelt att ansöka

Ansökan görs löpande. Ta en kontakt med din idrottskonsulent för att bolla idéer och lägga upp en plan för hur återstartsarbetet kan stärkas på bästa sätt i just er förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Två tips från oss

Exempel på två "färdigpaketerade" stödinsatser som ni kan ansöka om inom ramen för återstartsstödet är:

Folkbildningscoach i föreningen

Samla ledarteamet

Sidan publicerades: 8 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.