LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

LOK-stöd finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Alla idrottsföreningar i Gävleborg som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning kan söka stödet.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och syftar till att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning från 7 år och uppåt (ingen över åldersgräns).

Så ansöker du om LOK-stöd

Ansökan gör du i IdrottOnline. När ni närvaroregistrerar era aktiviteter digitalt på webben eller i appen, förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda ni då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om ni har närvaroregistrerat era aktiviteter så måste ni även öppna själva LOK-stödsansökan i ÌdrottOnline och skicka in den.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig).

Om du behöver hjälp så hittar du manualer och supportfunktioner på IdrottOnlines supportsida:

Riksidrottsförbundets supportsida för IdrottOnline.

Ansökningstider

  • Ansökan för perioden 1 januari–30 juni (vårens period) ska ha inkommit senast den 25 augusti.
  • Ansökan för perioden 1 juli–31 december (höstens period) ska ha inkommit senast den 25 februari.

Länk till mer information om LOK-stöd på Riksidrottsförbundets webbplats

Närvaroregistrering

Enligt beslut av Riksidrottsstyrelsen 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Det innebär att föreningen, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen).

Länk till mer info om vilka externa system som har möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline

LOK-appen

För att göra det ännu enklare att närvaroregistrera så finns appen "LOK" att ladda ned till din mobil. Det är helt gratis för föreningen att använda IdrottOnline och appen. Appen laddas ner där appar finns.

Länk till mer info om närvaroregistrering

Länk till info om LOK-appen

Lokalt LOK-stöd

Idrottsföreningar söker både statligt och kommunalt LOK-stöd. Regler och ansökningsförfarande för de lokala stöden kan skilja mellan de olika kommunerna. Det kan även ha olika benämningar (LOK-stöd, föreningsstöd, medlemsstöd etc.). Sök på din kommuns hemsida eller ta kontakt med din kommun om du har frågor om det lokala LOK-stödet.

Behöver du hjälp?

Har du några frågor eller funderingar kring LOK-stödet är du alltid välkommen att kontakta våra samordnare:

Hälsingland:
Lars Nordh
lars.nordh@rfsisu.se
070-870 18 40

Gästrikland:
Hans Bergman
hans.bergman@rfsisu.se
072-248 66 46

Det går också bra att kontakta Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp som du når antingen via lok@sisurf.se eller via telefon på 08-699 61 50.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Lars Nordh

Idrottskonsulent

070-870 18 40

Utgår från lokalkontor: Söderhamn

Här finns information om hur du närvaroregistrerar LOK-stödsaktiviteter digitalt.