Ge idrotten chans att fortsätta under och efter coronakrisen

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

När världen vänds upp och ner behöver vi fasta punkter. Idrotten är en sådan för många, inte minst barn och ungdomar. Det är viktigt att vi redan nu vidtar åtgärder så att våra idrottsföreningar kan fortsätta med sin verksamhet på bästa möjliga sätt genom krisen och har möjlighet att blomma ut igen när stormen har lagt sig.

Med spridningen av coronaviruset går hela vårt samhälle igenom en kris som vi inte har upplevt tidigare och som vi inte är tränade inför. De åtgärder som vidtas är nödvändiga för att rädda liv och hälsa. Det går självklart först.

Där ska vi alla hjälpas åt. Vi inom idrotten också.

Vi lever just nu i en turbulent tid där många har nära och kära som blir sjuka, en del av dem svårt sjuka. Tiotusentals riskerar att bli av med jobbet eller har ett företag som är på ruinens brant. Gymnasier och högskolor har distansundervisning och vi får inte samlas fler än 50 personer (i skrivande stund).

Precis som många företag drabbas många idrottsföreningar hårt ekonomiskt. På nationell nivå har Riksidrottsförbundet fattat en rad beslut knutna till idrottsföreningars ekonomiska situation, allt för att underlätta för idrottsrörelsen.

När tillvaron ställs på ända blir det viktigt att ha fasta punkter att hålla sig i. Sammanhang och rutiner som skapar trygghet. Med 3,3 miljoner medlemmar och 19 000 idrottsföreningar är och vill vi vara en av de viktigaste punkterna för många barn, ungdomar och vuxna. Genom krisen och efter krisen.

Ofta är idrottsföreningen motorn och det sammanhållande kittet i mindre samhällen och bostadsområden. Eftersom nästan alla barn någon gång under sin uppväxt är med i en eller flera idrottsföreningar har idrottsledare och idrottsrörelsen som helhet en viktig roll för att skapa gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar.

Folkhälsomyndigheten har understrukit att vi ska fortsätta träna, det är viktigt för vår hälsa. Både fysiskt, psykiskt och socialt. Träningen kanske ser annorlunda ut, men det fortsätter.

Vi vill och ska göra det vi kan för att hjälpa samhället att rida ut coronastormen, självklart i dialog med berörda och föreningsliv. Låt oss skapa trygghet och framtidstro för en livskraftig idrott både nu och i framtiden.

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Sidan publicerades: 10 april 2020