Uppmuntra med ett stipendium

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Dalarna administrerar stipendier till enskilda idrottare, ledare och idrottsorganisationer.

Besked om vem som tilldelats stipendium från Yngve Lindvalls Minnesfond meddelas på denna hemsida. 2022 delades följande stipendium ut.


Yngve Lindvalls Minnesfond

För att hedra Yngve Lindvalls minne har RF-SISU Dalarna instiftat en minnesfond. Fondens avkastning skall i stipendieform tilldelas ledare, aktiv eller organisation som bedöms göra utvecklande insatser inom dalaidrotten. Stipendiet skall befrämja idrottskunnande och utvecklingsinsatser.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund (SDF), enskilda, dessutom kan RF-SISU Dalarna nominera sökande.

När, hur söker man?

Ansökan ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda senast 31 januari jämna år.

Stipendiesumma

10 000 kr - RF-SISU Dalarna förbehåller sig rätten att dela ut hela summan till en stipendiat eller fördela summan till fler stipendiater.

Utdelning

Stipendiet delas ut i samband med RF-SISU Dalarnas årsstämma (jämna år).

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Uppvaktning eller minnesgåva

Yngve Lindvalls Minnesfond

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder:

Yngve Lindvalls Minnesfond -
Rätt till idrott

Yngve Lindvalls Minnesfond -
Vägen till idrott - Parasport

Yngve Lindvalls Minnesfond

Fonderna bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev.