Distriktsstämma 2024

RF-SISU Dalarnas distriktsstämma - 24 april 2024

Sidan uppdaterades: 11 april 2024

Praktisk information

Dag
Onsdag 24 april 2024

Tid:
18.30 - Vi samlas för gemensam fika och smörgås
19.00 - Förhandlingarna börjar, beräknat avslut ca 21.00

Plats
Kvarnporten, Pelle Bergs Backe 3 A i Falun

Handlingar

Vill du som ombudet ha utskrivna handlingar måste detta meddelas till dalarna@rfsisu.se då skickas handlingar med vanlig post. Utskrivna handlingar kommer inte finnas på plats vid distriktsstämman.

Ladda ner handlingar:

 

Tidigare information som skickats från RF-SISU Dalarna till SDF och MO

 

RF-SISU Dalarna bjuder in till distriktsstämma 24 april kl 18.30 i Kvarnportens aula, Pelle Bergs Backe 3 A i Falun. Kungörelse av distriktsstämmorna finns på Riksidrottsförbundets hemsida sedan november 2023.

Ombuden anmäls via detta formulär senast 25 mars. Röstlängden fastlagd av Riksidrottsförbundet Pdf, 79 kB..

Ombud får endast representera en specialidrott och ej ha mer än en röst samt att hon/han inte får vara ledamot av RF-SISU Dalarnas styrelse.

Handlingar
Stämmohandlingarna kommer, enligt RF-SISU Dalarnas stadgar, göras tillgängliga för anmälda ombud senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer också att skickas via e-post till anmälda ombud. Vill ombudet ha utskrivna handlingar måste detta meddelas till dalarna@rfsisu.se då skickas handlingar med vanlig post. Utskrivna handlingar kommer inte finnas på plats vid distriktsstämman.

Inbjudan skickas till e-postadress som är angiven på SDF/MO IdrottOnline-sida. Personuppgifter behandlas enligt RF-SISU Dalarnas plan för personuppgifter.

Välkommen
RF-SISU Dalarnas styrelse

16 februari 2024

 

Motioner till distriktsstämman

Vi påminner om att medlemsföreningar senast den 15 januari 2024 kan lämna motioner att behandlas vid distriktsstämman.

Distriktsstyrelsen ska till stämman lämna ett skriftligt yttrande över motionerna.

Informationen även skickad via RF-SISU Dalanas nyhetsbrev 2023-11-30

 

Information från RF-SISU Dalarnas valberedning

Valberedningens uppdrag är att bereda valen inför RF-SISU Dalarnas distriktsstämma och ska i detta arbete fortlöpande följa distriktsstyrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen vill med detta utskick klargöra styrelsearbetet och styrelsens uppdrag för att ni skall kunna identifiera och föreslå kandidater till RF-SISU Dalarnas styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsen arbetar mest på strategisk nivå och personalen arbetar med detaljfrågor och hur den operativa verksamheten skall genomföras. Riksidrottsförbundets krav på distriktsstyrelserna är att arbeta med påverkansarbete så att länets idrottsföreningar får så bra förutsättningar som möjligt. Den styrelseledamot vi söker är medlem i en idrottsförening och ha ett kontaktnät inom idrottsrörelsen och/eller politik, näringsliv och civilsamhälle.

Styrelsen har 8-9 möte/år (varav två digitala) och en lunch-lunch där de lyfter strategiska frågor. Mellan mötena bildar styrelsen ibland (inte ofta) särskilda arbetsgrupper kring speciella frågor och bereder dessa inför styrelsemöten. Samverkan kan också ske med styrelser i andra distrikt.

Riksidrottsförbundet bjuder in till några träffar/år, ibland bara för ordförande- ibland för distriktschef, ordförande och vice ordförande men ca en gång/år bjuds hela styrelsen in. Riksidrottsförbundet erbjuder en introduktion för nya styrelsemedlemmar. Introduktion sker också individuellt för respektive ledamot och behov.

Udda år är det Riksidrottsmöte (RIM; idrottsriksdag) och jämna är det Riksidrottsforum (RIF; förbereder frågor inför Riksidrottsmötet). På RIM kan styrelseledamöter delta om de vill- på RIF brukar det vara distriktschef, ordförande och vice ordförande. Distrikten har yttranderätt på RIM men ingen rösträtt.

Vem söker vi?

Vi värdesätter en bred kompetens inom styrelsen och ser gärna en spridning av ledamöter utifrån flera perspektiv. Vi eftersträvar en styrelse som består av personer från olika delar av Dalarna, en spridning av ålder och idrottslig hemvist samt en mångfald som speglar samhället. Vi värdesätter också en balans mellan idrottslig förankring, möjlighet till politiskt påverkansarbete och värdefulla kontakter inom näringslivet. Vi har också att förhålla oss till stadgarna om en jämställd styrelse.

Styrelsens sammansättning

Tomas Ringsby Petersson, Ordförande, mandattiden går ut. Ställer upp för omval.

Malin Höglund, vice ordförande, mandattiden går ut. Har avböjt omval.

Fredrik Larsson, ledamot, mandattiden går ut. Ställer upp för omval.

Fredrik Rönning, mandattiden går ut. Ställer upp för omval.

Ann-Louise Skoglund, mandattiden går ut. Har avböjt omval.

Anders Henningsson, ledamot, 2 år kvar på mandattiden.

PeO Karlström, ledamot, 2 år kvar på mandattiden.

Marie Rapp, ledamot, 2 år kvar på mandattiden.

Monika Vester, 2 år kvar på mandattiden.

Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, lämna förslag på personer för val till ordförande, ledamöter och revisorer.

Valberedningen ser gärna att medlemsorganisationerna engagerar sina medlemmar till aktiva insatser i RF-SISU Dalarnas organisation.
Förslag lämnas till någon i Valberedningen.

Denna information skickas även till SDF:ens officiella e-postadress angiven i IdrottOnline.
2023-12-21

Sidan publicerades: 16 november 2023