Idrottsskador - Akut omhändertagande

Vad gör vi om olyckan är framme? Hur kan vi minska skaderisken?

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024

Syftet med utbildningen är att ledare och aktiva ska veta hur man tar hand om och behandlar en skada i det akuta skedet under idrottsutövandet.

Målet är att deltagarna ska genom att kunna ge adekvat akutbehandling, smärtlindring och omhändertagande, minska rehabtiden hos skadade idrottsutövare.

Tid och plats: 14 februari kl 18.00-21.30 i Borlänge.

Välkommen med en anmälan!

Sidan publicerades: 31 januari 2024