Stärkt anläggningsstöd under 2024

Regeringen har under år 2024 stärkt Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det innebär att RF under året har större möjlighet att bevilja stöd till anläggningar.

Sidan uppdaterades: 4 juli 2024

Har er förening ett projekt t ex. renovering, nybyggnation, miljöanpassningar, kontakta RF-SISU Dalarna för att få mer information om den stärkta anläggningsstödet.

Under innevarande år öppnas en ny stödform upp Nyutveckling. Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag.

Läs om olika stödformer för Anläggning och hur ansökan går till

Sidan publicerades: 1 juli 2024